Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Historia i misja szkoły

III Liceum Ogólnokształcące jest szkołą młodą. Powstało w roku 1990 jako Środowiskowe Liceum Ogólnokształcące. historia Zarówno czas powstania, jak i pierwotna nazwa szkoły są bardzo znaczące. Był to bowiem czas inicjatyw społecznych związanych z reformą szkolnictwa, który zaowocował zaistnieniem tzw. szkół społecznych.

 

Nasza szkoła została założona, by spełniać nowatorskie inicjatywy tego okresu w murach szkoły państwowej. Do kluczowych postulatów zaliczyć trzeba pomysły związane z wychowaniem młodzieży, które byłyby konstruktywną odpowiedzią na charakterystyczną dla tego okresu niechęć uczniów okazywaną szkole w jej starym, mało elastycznym w tym aspekcie, kształcie. Efektem działania podejmującego ten ważny problem społeczny było założenie szkoły blisko związanej ze środowiskiem, z którego wywodzili się uczniowie, ale także takiej, która tworzyłaby nowe środowisko jak najlepiej sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia.

 

Koncepcje zaniechania anonimowości, wprowadzenia podmiotowych relacji w szkole, podkreślenia ważności współpracy z rodzicami, budowanie osobowości młodych ludzi i rozwijanie ich indywidualności – dziś tak oczywiste w wizji szkoły – w tamtym czasie były założeniami nowatorskimi, których realizacji postanowili się podjąć twórcy ŚLO. Było naszą wielką radością i satysfakcją, że po przedstawieniu naszych założeń w MEN zaproponowano nam, aby szkoła podlegała bezpośrednio ministerstwu. Zespół nauczycieli wybranych droga konkursu wraz z pierwszym dyrektorem Andrzejem Szczepańskim i wicedyrektor Wiesławą Rozwadowską zaczął realizować ciekawy eksperyment.

 

Działo się tak, mimo że szkoła nie miała swojej bazy i korzystała z gościnności Szkoły Podstawowej nr 9, wynajmowała pomieszczenia w pawilonie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkanie M-2 w bloku przy ulicy Kolberga 25. Nazywaliśmy się wtedy „szkołą w drodze”. Towarzyszył nam wtedy zapał i wiara, że realizujemy pomysł na dobrą, państwowa szkołę. Także „szkołę poza murami”, czyli cykliczne lekcje na zamku w Malborku, wizyty w teatrach, pracowniach twórców.

 

Założyliśmy także własny teatr nazwany przez uczniów, być może nieskromnie, „Najlepszy”. Jako jedna z pierwszych szkół wprowadziliśmy tradycję wyjazdów integracyjnych z udziałem psychologów i organizowaniem zajęć, które pomagały w adaptacji w nowym środowisku. Wiele się od tamtej pory zmieniło, niektóre pomysły nie sprawdziły się, inne ewoluowały. Jedno pozostało niezmienne: w naszej szkole dobra relacja między nauczycielem ,a uczniem jest najważniejsza.

 

 

Misja III liceum ogólnokształcącego w Sopocie

 1. Jesteśmy Szkołą, w której pracuje młody, twórczy i ciągle rozwijający się zespół pedagogów, który szczególnie skutecznie dba o osiąganie przez ucznia celów kształcenia i wychowania.
 2. Proponujemy humanistyczny system wartości.
 3. Szkoła to nie tylko źródło przekazywania wiedzy, lecz także miejsce, gdzie odkrywają się i rozwijają możliwości i talenty uczniów.
 4. Mamy świadomość, że kształcenie jest obecnie procesem trwającym całe życie, więc jednym z centralnych zadań szkoły jest nabywanie umiejętności uczenia się.
 5. Dajemy do dyspozycji uczniów nową, estetyczną, bezpieczną szkołę, przystosowaną również dla osób niepełnosprawnych.
   
 6. Centrum naszego zainteresowania jest opieka i wspomaganie indywidualnych potrzeb ucznia, bo każdy uczeń jest dla nas osobną, ważną jednostką.
 7. W partnerskiej współpracy z rodzicami wychowamy młodego obywatela, który:
  • będzie człowiekiem twórczym, o szerokich zainteresowaniach
  • z łatwością będzie umiał docierać do źródeł wiedzy i kultury;
  • będzie dobrze znał tradycję lokalną;
  • będzie rozumiał rzeczywistość przyrodniczą;
  • będzie dbał o zdrowie i aktywność fizyczną;
  • będzie umiał powiedzieć NIE przemocy i agresji, a uzależnienia i nałogi będą mu obce;
 8. Wychowanek naszej szkoły musi umieć współdziałać z ludźmi. Przygotujemy go do życa w zespole, w rodzinie, w środowisku lokalnym, w ojczyźnie, w zjednoczonej Europie.
 9. Będziemy dbać o pełne zaufania i przyjaźni relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami i środowiskiem.
Data dodania: 2019-05-17 14:01:10
Data edycji: 2022-02-03 20:06:44
Ilość wyświetleń: 4658

Projekty

Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej