Porozumienie z Politechnika Gdańską

Wstęp: 

Dnia 26.10.2010 podpisano oficjalne porozumienie o współpracy  
  III LO w Sopocie i PG.

UCZNIOWIE KLAS MATEMATYCZNYCH III LICEUM W SOPOCIE NA ZAJĘCIACH WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I  INFORMATYKI  POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
 

Dzięki podpisanemu porozumieniu  pomiędzy Politechniką Gdańską, reprezentowaną przez Dyrektora Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość dr Barbarę Wikeł a Dyrektor III LO w Sopocie mgr Annę Miękus, uczniowie klas matematycznych uczestniczą w wykładach dla studentów I roku WETI. Strony zadeklarowały obustronną współpracę na rzecz podwyższenia jakości edukacji oraz przygotowania do studiów technicznych uczniów III LO w Sopocie.
 
Dzięki zeszłorocznemu uczestnictwu młodzieży w kilku wykładach oraz całorocznej ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli wyniki matury z matematyki wypadły bardzo dobrze. Stało się to inspiracją do podpisania porozumienia i zacieśnienia współpracy. Liczymy na to że dzięki poszerzeniu wiedzy i zwiększeniu motywacji do nauki, nasi uczniowie powtórzą tegoroczny sukces  matury z matematyki i z ochotą będą  starać się o przyjęcie do znanej już dzięki współpracy uczelni. Studiowanie na Politechnice Gdańskiej przestanie być dla licealistów marzeniem, lecz stawać się będzie realną wizja własnej przyszłości.
 
W wykładach uczestniczą chętni maturzyści oraz uczniowie klas pierwszych i drugich oraz członkowie koła matematycznego. Opiekę merytoryczną sprawuje mgr Elżbieta Butkiewicz. Na pierwszym wykładzie oficjalnie przywitała uczniów  Pani Dyrektor Centrum dr Barbara Wikieł. Na kolejnych wykładach uczniowie III Liceum w Sopocie czuli się już pewniej, zwłaszcza że  wśród studentów spotkali absolwentów swojej  szkoły.
 
Królowa nauk uwiodła już niejeden umysł i serce, a teraz upomniała się o uczniów III LO w Sopocie.
 
 
 

uścisk ręki.png
Dział: