Patronat ASP nad naszą szkołą!

Wstęp: 

 8 lutego podpisano porozumienie na mocy którego od września bieżącego roku najbardziej prestiżowa uczelnia artystyczna w Trójmieście obejmie patronat naukowy nad III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej.

Na mocy porozumienia podpisanego 8 lutego przez Prezydenta Miasta Sopotu, Pana Jacka Karnowskiego, Wiceprezydent Miasta Sopotu, Panią Joannę Cichocką-Gula oraz Prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Pana dr hab. Piotra Józefowicza, Prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, od września bieżącego roku najbardziej prestiżowa uczelnia artystyczna w Trójmieście obejmie patronat naukowy nad III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej.
Objęcie patronatem naukowym naszej szkoły zaowocuje przede wszystkim utworzeniem z dniem 1 września nowego oddziału – klasy o profilu artystycznym.
Uczniowie nowopowstałej klasy – poza realizacją programów nauczania przedmiotów ujętych w podstawie programowej dla kształcenia ponadgimnazjalnego – będą doskonalili swe umiejętności w zakresie sztuk plastycznych oraz realizowali rozszerzony program nauczania z historii sztuki.
Ponadto w ramach współpracy z Akademią Sztuk Pięknych będą uczestniczyli w wybranych zajęciach warsztatowych i plenerowych organizowanych przez ASP.
Zajęcia z zakresu sztuk plastycznych i historii sztuki poprowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – Pani dr Dorota Grubba oraz Pani adiunkt II stopnia Anna Królikiewicz.

_MG_4788.JPG
_MG_4787.JPG
_MG_4785.JPG
_MG_4775.JPG
_MG_4767.JPG
_MG_4762.JPG
_MG_4736.JPG
_MG_4729.JPG
_MG_4724.JPG
_MG_4717.JPG
_MG_4710.JPG
_MG_4694.JPG
Dział: