Konkurs „Maria Curie-Skłodowska – Wspaniała Kobieta i Uczona”

Wstęp: 

Liceum Autonomiczne w Gdańsku oraz Gimnazjum nr 12 we współpracy
z Konsulem Honorowym Francji, Stowarzyszeniem PROF-EUROPE
i Ambasadą Francji w Polsce zaprasza na konkurs.

REGULAMIN KONKURSU „MARIA CURIE-SKŁODOWSKA – WSPANIAŁA KOBIETA I UCZONA”

 
l      Konkurs „MARIA CURIE-SKŁODOWSKA – WSPANIAŁA KOBIETA I UCZONA” jest organizowany przez Liceum Autonomiczne w Gdańsku ( kategoria „prezentacja multimedialna”) oraz Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej nr 12 w Gdańsku-Wrzeszczu (kategoria „plakat”) we współpracy z Konsulem Honorowym Francji, Stowarzyszeniem PROF-EUROPE i Ambasadą Francji w Polsce.
 
l      Celem Konkursu jest aktywne wzięcie udziału młodzieży w Roku Marii Curie-Skłodowskiej, uczczenia 100-lecia zdobycia przez Marię Curie-Skłodowską drugiej nagrody Nobla w dziedzinie chemii oraz przybliżenie sylwetki tej wspaniałej kobiety
 
l      Konkurs jest otwarty dla uczniów uczących się języka francuskiego w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  województwa pomorskiego.
 
l      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie jednej pracy w jednej z dwóch następujących kategorii:
 
            a. Kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych (wiek: 12-16 lat)
 
            Plakat w formacie A3 (297 x 210 mm) nawiązujący do tematu konkursu. Technika plakatu jest dowolna (farby wodne, akrylowe, mieszane lub wydruk komputerowy). Praca powinna być dostarczona do siedziby organizatora w 2 czystych , zamkniętych i spiętych ze sobą kopertach: jedna powinna zawierać wersję „papierową” jak również wersję elektroniczną pracy na nośniku typu CD-ROM lub przenośnym dysku (pen-drive). Druga winna zawierać dane autora ( w tym adres mail) i dane szkoły , do której uczęszcza.
 
 
            b. Kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (wiek:  ukończone 16-20 lat)
 
            Prezentacja multimedialna w języku francuskim, w programie Power Point na temat życia i osiągnięć Marii Curie- Skłodowskiej. Prezentacja powinna zawierać minimum 20, maximum 25  slajdów i zostać dostarczona do siedziby organizatora w 2 czystych , zamkniętych i spiętych ze sobą kopertach: jedna powinna zawierać wersję „papierową” jak również wersję elektroniczną pracy na nośniku typu CD-ROM lub przenośnym dysku (pen-drive). Druga winna zawierać dane autora ( w tym adres mail) i dane szkoły , do której uczęszcza. Jury zastrzega sobie prawo do indywidualnej rozmowy z autorami nadesłanych prac.
 
Prace, które w jakikolwiek sposób będą zawierały  informację na temat ich autorów, nie będą dopuszczone do wzięcia udziału w Konkursie.
 
l      Uczestnicy Konkursu proszeni są o dostarczenie swoich prac (jedna praca na ucznia) do dnia 30 kwietnia do :
W kategorii „prezentacja multimedialna
Gdańskie Liceum Autonomiczne ul. Osiek 11/12
80-842 Gdańsk
na nazwisko pani Małgorzaty Maziarz z dopiskiem: „Konkurs-prezentacja multimedialna”;
           
            w kategorii „plakat
            Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej nr 12
            Ul. Wrzeszczańska 29
            80-409 Gdańsk- Wrzeszcz
            na nazwisko pani Małgorzaty Maziarz z dopiskiem: „Konkurs-plakat”.
 
l      Wyniki zostaną ogłoszone dnia 10 maja 2011 i zostaną
umieszczone na stronie internetowej GLA, Gimnazjum nr 12, Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz na portalu kultury francuskiej w Polsce www.francuski.fr
·         Informacja o dacie i miejscu wręczenia nagród Laureatom zostanie umieszczona na w/w stronach internetowych.
 
 
Zwycięskie prace w kategorii „plakat” zostaną wyeksponowane w Gimnazjum nr 12 w Gdańsku-Wrzeszczu.
 
l      Nagrodą główną w kategorii „prezentacja multimedialna” jest pobyt we Francji
l      Nagrodą główną w kategorii „plakat” są cenne nagrody rzeczowe.

imagesCAOOVOBS.jpg
imagesCA41VSYC.jpg
Dział: