Wizyta gosci z Niemiec

Wstęp: 

 Nastał obecnie czas wielkich przeobrażeń na arenie politycznej. Cały świat usiłuje budować pokój i wierzyć, że można żyć w zgodzie z ludźmi mówiącymi innym językiem, posiadającym odmienne obyczaje, różniącymi się kulturą i tradycją.

Nastał obecnie czas wielkich przeobrażeń na arenie politycznej. Cały świat usiłuje budować pokój i wierzyć, że można żyć w zgodzie z ludźmi mówiącymi innym językiem, posiadającym odmienne obyczaje, różniącymi się kulturą i tradycją. Poznanie bowiem ludzi pochodzących z innych krajów, badanie ich historii i kultury pozwala nam zrozumieć, dlaczego tych poprzednich dziesiątek i setek lat nie przeżyliśmy wspólnie inaczej. To właśnie ci młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w naszym spotkaniu staną się rozumiejącymi i tolerancyjnymi partnerami, dążącymi do współpracy podczas tworzenia lepszego i bezpieczniejszego świata przyszłości.
Rozpoczęliśmy od zajęć integracyjnych prowadzonych przez panią pedagog szkolną, a następnie małymi krokami rozwijaliśmy tematy historii.  Na początku było Westerplatte jako symbol walki Polaków o wolność, potem obóz koncentracyjny w Sztutowie jako szczególnie tragiczne miejsce martyrologii narodu polskiego i  żydowskiego. Wycieczka do Malborka, a następnie zwiedzanie Gdańska, a w nim szukanie śladów dawnych jej słynnych mieszkańców: Artura Schopenhauera, Fahrenheita, bohaterów powieści Guentera Grassa.
Zakończeniem były warsztaty "Tolerancja i uprzedzenia", na których uczestnicy szczerze „odrysowali”  Polaka i Niemca, jakiego wyobrażali sobie przed spotkaniem i po wzajemnym poznaniu się przez te kilka dni. Dla każdego szokiem było, jak runęły w gruzy stereotypy i uprzedzenia w których tkwili przed spotkaniem. Po warsztatach nastapiło spotkanie z osobą, której losy związane z końcem lat 40- tych wysłuchali wszyscy z wielkim wzruszeniem.
Były łzy na pożegnaniu i plany na następny rok.

P1220585.JPG
P1220580.JPG
P1220548.JPG
P1220524.JPG
P1220522.JPG
P1220483.JPG
P1220456.JPG
P1220449.JPG
P1220449.JPG
P1220447.JPG
P1220444.JPG
DSC00035.JPG
DSC00034.JPG
DSC00024.JPG
DSC00022.JPG
DSC00020.JPG
DSC00017.JPG
DSC00013.JPG
DSC00011.JPG