Uniwersytet Gdański

UMOWA STAŁEJ WSPÓŁPRACY
III Liceum Ogólnokształcące podpisało porozumienie z Instytutem Geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Na podstawie zawartego porozumienia uczniowie klas geograficznych uczestniczą
·         w wykładach otwartych
·         w wykładach dla studentów
·         w zajęciach laboratoryjnych
·         w zajęciach terenowych
prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Umowa stałej współpracy z Wydziałem Oceanografii  i Geografii i Uniwersytetu Gdańskiego harmonijnie łączy badania naukowe i dydaktykę, kształtuje elity intelektualne odpowiedzialne za stan ekosystemów i zasobów Ziemi. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę na zajęciach z wykładowcami, których pasją jest przekazywanie wiedzy, a innowacyjne metody sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej.
Geografia jest przedmiotem łączącym  przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Szeroki, społeczno- gospodarczy profil  wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

        

Porozumienie z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Nauczyciele angielskiego naszego liceum sfinalizowali zabiegi o poszerzenie oferty zajęć języka angielskiego. Na mocy porozumienia z UG , nasi uczniowie od września będą uczestniczyć w zajęciach na Wydziale Filologicznym. Warsztaty, wykłady, konwersatoria, konkursy, prowadzone przez pracowników Filologii Angielskiej UG, bardzo wzbogacą ofertę dla uczniów chcących doskonalić swoje kompetencje językowe.  Na mocy  tego samego porozumienia studenci anglistyki będą mogli od nauczycieli naszej szkoły uczyć się rzemiosła, obserwować lekcje, odbywać praktyki.

Ostatnie wydarzenia

UG.jpg
Dyplom.jpg

Nauczyciele angielskiego naszego liceum sfinalizowali zabiegi o poszerzenie oferty zajęć języka angielskiego. Na mocy porozumienia z UG, nasi uczniowie od września będą uczestniczyć w zajęciach na Wydziale Filologicznym. Warsztaty, wykłady,...

beznazwy.png

Nasze szkoła podpisała porozumienie o stałej współpracy z Instytutem Geografii na wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Na podstawie zawartego porozumienia uczniowie klas matematyczno-geograficznych ...