Uroczyste zakończenie grantu "Uniwersytet Młodych Wynalazców" na Uniwersytecie SWPS

Wstęp: 

22.10.2015, odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie grantu Uniwersytet Młodych Wynalazców na SWPS w Sopocie, w którym przez rok brały udział uczennice III LO Alicja Rejkowska, Marta Rozalska, Klaudia Barkowska oraz Agnieszka Jeryś, pod opieką doktorantki  Uniwersytetu SWPS i autorki zwycięskiego projektu pani mgr Małgorzaty Osowieckiej. Na to wspaniałe podsumowanie do auli Uniwersytetu SWPS, przybyli pani dyrektor Anna Miękus, pani Małgorzata Wyka Cichocka wychowawczyni naszych uczestniczek, pani pedagog Irena Szymichowska. Z okazji zakończenia projektu Uniwersytet SWPS  zorganizował konferencję naukową, o której tak pisze na swojej stronie:

22.10.2015, odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie grantu Uniwersytet Młodych Wynalazców na SWPS w Sopocie, w którym przez rok brały udział uczennice III LO Alicja Rejkowska, Marta Rozalska, Klaudia Barkowska oraz Agnieszka Jeryś, pod opieką doktorantki  Uniwersytetu SWPS i autorki zwycięskiego projektu pani mgr Małgorzaty Osowieckiej. Na to wspaniałe podsumowanie do auli Uniwersytetu SWPS, przybyli pani dyrektor Anna Miękus, pani Małgorzata Wyka Cichocka wychowawczyni naszych uczestniczek, pani pedagog Irena Szymichowska. Z okazji zakończenia projektu Uniwersytet SWPS  zorganizował konferencję naukową, o której tak pisze na swojej stronie:

„KreAktywność. Psychologia twórczości w edukacji, sztuce i nauce” to tytuł konferencji, której celem było podsumowanie projektu Uniwersytet Młodych Wynalazców, realizowanego we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie oraz Sopocką Akademią Tenisową. Spotkanie, które odbyło się 22 października 2015 r., stało się również prawdziwym świętem dla pasjonatów twórczego myślenia i wykorzystania twórczości w edukacji, sztuce i nauce.
Emocje w procesie twórczym
Podczas konferencji uczniowie zaangażowani w projekt „Dynamika emocji w procesie twórczym″ w ramach Uniwersytetu Młodych Wynalazców opowiedzieli, co dał im udział w przedsięwzięciu. Dodatkowo prelekcje wygłosili zaproszeni pasjonaci twórczości w edukacji, sztuce i nauce. Wydarzenie było również okazją, aby oficjalnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu, oraz rozdać pamiątkowe dyplomy „szóstce wspaniałych″, czyli sześciorgu uzdolnionych licealistów, którzy pod okiem opiekuna naukowego prowadzili badania naukowe, próbując odpowiedzieć na pytania, co dzieje się z człowiekiem, gdy przeżywa sztukę? Czy piosenki i wiersze potrafią rozwinąć kreatywność odbiorcy? Czy dynamika doświadczanych emocji w kontakcie ze sztuką (muzyką, poezją) wspomaga myślenie twórcze?
Całość konferencji notowała w postaci graficznej Natalia „Jadźka″ Klonowska. Oprawę fotograficzną zapewnią dwie pasjonatki fotografii. Po wydarzeniu na auli odbyły się dwa równoległe warsztaty z twórczego myślenia dla zainteresowanych. Na wydarzeniu obecne były szkoły współpracujące: Sopocka Akademia Tenisowa, III LO w Sopocie, inne szkoły zainteresowane tematem, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, przyjaciele.
– Kwestia ludzkiej kreatywności jest interesująca niemal dla każdego młodego człowieka, od którego coraz częściej wymaga się myślenia twórczego, łamania schematów, przecierania szlaków i samodzielnego rozwiązywania problemów w sposób innowacyjny. Uczniowie zaangażowani w projekt są w tym momencie w drugiej lub trzeciej klasie licealnej. Ukierunkowanie ich rozwoju na tak ważnym etapie edukacji, jakim jest przygotowywanie się do matury i wybór drogi życiowej, może być niezbędnym elementem sukcesu naukowego, zawodowego, jak i osobistego – komentuje mgr Małgorzata Osowiecka, kierownik projektu.
Od ucznia do naukowca
W projekcie „Dynamika emocji w procesie twórczym″ udział wzięli: Marta Rozalska – uczennica klasy II A o profilu humanistyczno-artystycznym, III LO Sopot, Agnieszka Jeryś – uczennica klasy II A o profilu humanistyczno-artystycznym, III LO Sopot, Klaudia Barkowska – uczennica klasy II A o profilu humanistyczno-artystycznym, III LO Sopot, Alicja Rejkowska – uczennica klasy II A o profilu humanistyczno-artystycznym, III LO Sopot, Sława Joanna Seklecka – uczennica klasy II z rozszerzoną matematyką, fizyką, informatyką i językiem niemieckim, Sopocka Akademia Tenisowa, Konrad Atanaziewicz – uczeń klasy III z rozszerzoną fizyką, geografią, językiem angielskim i polskim, Sopocka Akademia Tenisowa, mgr Małgorzata Osowiecka – kierownik grantu Uniwersytet Młodych Wynalazców, psycholog, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, doktorantka oraz Izabella Gacka, studentka V roku psychologii w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS.
Program wydarzenia

 • 9.30-10.00 – rejestracja
 • 10.00-10.15 – Uroczyste otwarcie konferencji, wręczenie dyplomów, podziękowania
 • 10.15-10.30 – Podsumowanie projektu – mgr Małgorzata Osowiecka
 • 10.30-10.45 – „Co dał mi udział w projekcie?″ Agnieszka Jeryś
 • 10.45-11.00 – „Podsumowanie wyjazdów w ramach grantu″ – Klaudia Barkowska
 • 11.00-11.30 – „Ilustracje i twórczość″ – mgr Natalia Uryniuk
 • 11.30-12.00 – przerwa
 • 12.00-12.30 – „Jak wzbudzać twórczą pasję wśród dzieci, na przykładzie Odysei Umysłu″ – mgr Urszula Kozielska, mgr Monika Rekieć
 • 12.30-13.00 – „Twórczość z perspektywy naukowca″ – mgr Marta Wrońska
 • 13.30-14.00 – „Twórczość nie zna diagnoz, twórczość nie zna granic – o znaczeniu twórczości w terapii osób autystycznych″ – Kamila Widawska
 • 14.00-15.30 – część warsztatowa

  • Dr Radosław Sterczyński – limit miejsc: 16 osób; sala 006
  • Izabella Gacka, warsztat równoległy – limit miejsc: 18 osób, sala 005

Od ucznia do naukowca
Marta Rozalska– uczennica klasy II A o profilu humanistyczno-artystycznym, III LO Sopot
Uczennica liceum z głową w chmurach. Uzależniona od muzyki i z pasji pisząca opowiadania. Lubiąca bezinteresownie pomagać innym. Brała udział w konferencji matematycznej I Młodzieżowa Konferencja Matematyczna Tri MAT, na której wygłosiła dwa wykłady o matematyce z humanistycznego punktu widzenia („Matematyka inspiracją artysty" oraz „Magia liczb w literaturze"). Zdobywała nagrody w konkursach dotyczących Unii Europejskiej. Z sukcesami brała udział w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach matematycznych, informatycznych, fizycznych, biologicznych.
Agnieszka Jeryś– uczennica klasy II A o profilu humanistyczno-artystycznym, III LO Sopot
Agnieszka niejednokrotnie brała udział w przedstawieniach m.in. międzyszkolnych konkursach teatrów i kabaretów szkolnych oraz prowadziła wiele szkolnych imprez i festynów. Uczestniczyła również w licznych zajęciach z osobami niepełnosprawnymi. Oprócz tego brała udział w olimpiadach i konkursach szkolnych: matematycznych, historycznych, polonistycznych. Bardzo zainteresowana psychologią.
Klaudia Barkowska– uczennica klasy II A o profilu humanistyczno-artystycznym, III LO Sopot.
Uczestniczka wymiany w ramach programu Socrates Comenius oraz wolontariuszka przy realizacji projektu. Zdobywała wyróżnienia w konkursach plastycznych. Była zaangażowana w działalność samorządu szkolnego. Aktywnie działa w wolontariacie. Jest laureatką tytułu „osobowość roku 2013/2014".
Alicja Rejkowska– uczennica klasy II A o profilu humanistyczno-artystycznym, III LO Sopot.
Alicja od 2012 roku jest przewodniczącą Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, organizuje festyny na rzecz integracji społeczności lokalnej. Brała udział we francuskim konkursie teatralnym w i matematycznym żurnalu mody wystawianym na młodzieżowej konferencji matematycznej Wzięła 3-krotny udział w konkursie „Teatralia", a w 2014 w przeglądzie Szekspirowskim i innych projektach artystycznych. Jest zaangażowana w liczne działania wolontaryjne: na rzecz świetlicy terapeutycznej Mrowisko, kampanii „Młodość bez procentów" oraz fundacji zajmującej się zbieraniem potencjalnych dawców szpiku.
Sława Joanna Seklecka– uczennica klasy II z rozszerzoną matematyką, fizyką, informatyką i językiem niemieckim, Sopocka Akademia Tenisowa
Sława interesuje się matematyką oraz językami obcymi. Brała udział w indywidualnych sesjach coachingowych. Osiąga bardzo dobre i celujące oceny. Rozwija się w kierunku umiejętności artystyczno-manualnych takich jak rysunek techniczny, fotografia. Angażuje się w liczne inicjatywy wolontariackie. Interesuje się architekturą.
Konrad Atanaziewicz– uczeń klasy III z rozszerzoną fizyką, geografią, językiem angielskim i polskim, Sopocka Akademia Tenisowa
Konrad zajął 1 miejsce w konkursie informatycznym organizowanym w ramach XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki w maju 2014r. Wywalczył również pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie biologicznym „Twoje Zdrowie w Twoich Rękach" oraz II miejsce w konkursie Asy Gimnazjalne, wykazując się zdolnościami humanistycznymi. Jest zainteresowany psychologią, brał udział w szkolnym turnieju wiedzy psychologicznej. Rozwija również zainteresowania poprzez grę na instrumencie muzycznym.
Izabella Gacka – Studentka V roku psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Posiada doświadczenie w zakresie grupowego(treningi i warsztaty) oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego. Ukończyła moduł specjalizacyjny „Stosowana psychologia twórczości". Posiada także uprawnienia pedagogiczne. Bierze czynny udział w konferencjach psychologicznych oraz projektach badawczych dotyczących głównie psychologii twórczości, a także prowadzi warsztaty z zakresu twórczego myślenia, przemawiania publicznego, radzenia sobie ze stresem i inne. Stworzyła i poprowadziła cykl warsztatów „PSYCHOwariacje dla licealistów w Wymiennikowni", współdziałając z PPNT w Gdyni. Współpracowała też z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej przy budowie i realizacji programu w ramach zajęć profilowanych dla dziewcząt, ukierunkowanych na profilaktykę sięgania po narkotyki oraz z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, gdzie prowadziła zajęcia edukacyjne dla dzieci. Od początku 2015 roku pracuje w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień jako Networker, gdzie w ramach NET poradni udziela konsultacji psychologicznych w formie mailowej.
mgr Małgorzata Osowiecka– kierownik grantu Uniwersytet Młodych Wynalazców
Psycholog, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w SWPS. Kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dynamika emocji w procesie twórczym". Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej oraz emocji i motywacji, a także treningi twórczości i kreatywnego pisania. Doświadczenie pedagogiczne w pracy z młodzieżą zdobywała m.in. jako sędzia Odysei Umysłu. Jej praca doktorska dotyczy wpływu lektury poezji na otwartość na doświadczenie w grupie młodzieży szkolnej. Pasjonatka dziennikarstwa, współpracuje z Tygodnikiem Polityka, Gazetą Wyborczą, Focusem Coachingiem. W wolnych chwilach pisze wiersze.
 Konferencja organizowana była w ramach projektu Uniwersytet Młodych Wynalazców pt. „Dynamika emocji w procesie twórczym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.
Tak opisuje to wydarzenie Uniwersytet SWPS.
ZOBACZ ALBUM ZDJĘĆ

ZałącznikWielkość
Co nam dał udział w projekcie_Klaudia i Agnieszka.pdf2.14 MB
Konferencja Kreaktywność_Osowiecka.pdf3.16 MB
DSC01749.JPG
DSC01750.JPG
DSC01751.JPG