„Dzień wagarowicza” - na Uniwersytecie SWPS

Wstęp: 

Klasy I D i II A, uczciły powitanie wiosny, czyli tzw. „Dzień wagarowicza” w nietypowy sposób. Na swoje „wagary” wybrały się na Uniwersytet SWPS, na zajęcia rozwijające twórcze myślenie i umiejętności  społeczne. Zajęcia poprowadzili Pani Izabella Gacka i Pan Kamil Tomaszewski.

Klasy I D i II A , uczciły powitanie wiosny , czyli tzw. „Dzień wagarowicza” w nietypowy sposób.
 Na swoje „wagary” wybrały się na Uniwersytet SWPS, na zajęcia rozwijające twórcze myślenie i umiejętności  społeczne. Zajęcia poprowadzili Pani Izabella Gacka i Pan Kamil Tomaszewski. Warsztaty odbywały się w różnych salach i przebiegały w różny sposób.
Uczniowie I D, tak relacjonują: „Zajęcia zaczęliśmy od ustawienia krzeseł w okrąg, na których zajęliśmy miejsca. Następnie Pani Izabella Gacka, która prowadziła zajęcia rozdała każdemu z nas po jednej karcie z gry Dixit. Po chwili namysłu każdy z nas się przedstawiał, pokazywał kartę i mówił jakie widzi powiązania pomiędzy sobą a obrazkiem na karcie, oraz czego oczekuje po tych zajęciach, czego się spodziewa. Kolejną grą była zabawa polegająca na tym, że na środku okręgu stawała jedna osoba i wymyślała zdanie, które zaczynało sie od słów: "niech wstaną wszyscy, którzy..." po czym osoby które wstały musiały zamienić się miejscami. Osoba która zostawała na środku wymyślała kolejne zdanie. Po tej grze usiedliśmy z powrotem na swoje miejsca i zaczęliśmy kolejne zadanie. Polegało ona na tym, że każda osoba po kolei mówiła dwa materiały z których można zbudować zamek. Jeden z materiałów trzeba było wziąć z odpowiedzi poprzedniej osoby. Następnie była chwila przerwy, po której nastąpiła ostatnia "gra". Każdy z nas dostał karteczkę, na której miał napisać jedną swoją wadę. Po napisaniu karteczki zostały złożone, i rozlosowane wśród nas. Następnie czytaliśmy wylosowaną wadę i staraliśmy się przekształcić ją w coś pozytywnego. Okazało się że każda wada jaką przeczytaliśmy ma swoją pozytywną stronę. Na zakończenie każdy z nas dostał informator w formie książeczki, okulary 3D oraz długopis. Zajęcia podobały się wszystkim, i spełniły nasze oczekiwania, oraz zaskoczyły nas w pozytywny sposób”.
ZOBACZ ALBUM ZDJĘĆ Z WARSZTATOW KLASY I D

DSC05394.JPG
DSC05395.JPG
DSC05396.JPG