„WIOSENNE ROCKOWISKO LAT 80’ „

Wstęp: 

X  Liceum  Ogólnokształcące , zaprasza  na Konkurs Piosenki „WIOSENNE ROCKOWISKO LAT 80’ „
 

X  Liceum  Ogólnokształcące
im. Gdyńskich Nauczycieli  Bohaterów II Wojny Światowej
 
zaprasza  na
 
Konkurs Piosenki
 
„WIOSENNE ROCKOWISKO LAT 80’ „
 

 
Celem imprezy jest:
 

 • Propagowanie kultury muzycznej lat 80’ wśród młodzieży
 • Integracja młodzieży utalentowanej muzycznie
 • Prezentacja dorobku artystycznego zespołów
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

 
Uczestnicy:
 

 • Przegląd piosenki odbywa się w kategorii wiekowej dla szkół ponadgimnazjalnych
 • Udział w konkursie biorą zespoły wokalno instrumentalne od  3 – 7 osób
 • Każda szkoła może zgłosić jeden podmiot wykonawczy

 
 
Repertuar i dane techniczne:
 

 • Każdy zespół przygotowuje dwie piosenki lat 80’ : polską oraz obcojęzyczną, które wykona w czasie 10 minutowego występu.
 • Uczestnicy wykonują piosenki a cappella,  z podkładem muzycznym na CD lub z towarzyszeniem instrumentów.
 • Organizatorzy zapewniają stosowne nagłośnienie, perkusję, piece gitarowe, elektroniczny instrument klawiszowy, pianino.

 
 
 
Termin i miejsce konkursu:
 

Przesłuchania rozpoczną się 31 maja 2011r.
we wtorek o godz. 13.00
Ogłoszenie wyników  około
godz. 17.00
X liceum Ogólnokształcące 
ul. Władysława IV nr 58
81-384 GDYNIA
 
tel/fax  58/620 75 29
 
 
 
 
Zgłoszenia zespołu na załączonej karcie można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły lub faksem  w terminie do 20 maja 2011r. Karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej
X Liceum Ogólnokształcącego – www.xlogdynia.pl
Demo zespołu mile widziane !
 
Koordynatorzy Konkursu:
 
Wojciech Ostrowski   +48608172831  ;    Hanna Kownacka  +48603470902
 

 
Serdecznie  zapraszamy
 
imagerymajestic081202031
is your life !
8P

Karta zgłoszenia
Zespołu
Wokalno Instrumentalnego
„WIOSENNE ROCKOWISKO LAT 80’ „
 
 
1.Nazwa zespołu z opisem i listą uczestników:
 
...........................................................................................
 
o      .......................................................................................
 
o      .......................................................................................
 
o      .......................................................................................
 
o      .......................................................................................
 
o      .......................................................................................
 
o      .......................................................................................
 
o      .......................................................................................
 
2. Tytuły utworów i autorzy
 
o      .......................................................................................
 
o      .......................................................................................
 
3. Nazwa i adres placówki patronującej
 

   

4. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna e-mail, tel
 
o      .......................................................................................

Bez tytułu.jpg