Trójmiejski Konkurs „FIZYKA W OBIEKTYWIE”

Wstęp: 

Uczniów gimnazjów i pierwszych klas liceów z Sopotu i Gdyni zapraszamy do udziału w konkursie "FIZYKA W OBIEKTYWIE" .

Szanowni Nauczyciele i Uczniowie!

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Was do udziału w konkursie „FIZYKA W OBIEKTYWIE „. Mamy nadzieję, że dzięki niemu Uczniowie przekonają się, jak fascynującą nauką jest fizyka. Uwierzą, że można ją polubić, bo bada świat, który nas otacza. Na pewno każdy z Was dostrzeże wokół siebie zjawisko warte uwagi.
 Jak twierdzi Aleksander Świętochowski:
Najcenniejszym przedmiotem natury jest jej rozmaitość.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

ORGANIZATOR:

III Liceum Ogólnokształcące

im. Agnieszki Osieckiej

 
 

                WSPÓŁORGANIZATOR
 
      Urząd Miasta Sopotu
 

 
 
CELE KONKURSU:

  1. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań fizyką.
  2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni uczestników .
  3. Doskonalenie warsztatu fotograficznego.
  4. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizycznych w otaczającej przyrodzie.
  5. Umożliwienie młodzieży fotograficznej prezentacji tematyki związanej ze zjawiskami i prawami fizycznymi.
  6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotograficznego patrzenia i kadrowania rzeczywistości.

 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i pierwszych klas licealnych szkół Sopotu i Gdyni.
2. Prace  wykonane własnoręcznie powinny przedstawiać dowolnie wybrane zjawiska fizyczne, dostrzeżone w otaczającej przyrodzie.
3. Technika wykonania prac dowolna (fotografia czarno-biała, barwna).Zalecany format zdjęć 30cm x 40 cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchyłkami uzasadnionymi koncepcją autorską. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.

  1. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka opisana według wzoru:

-          imię, nazwisko,
-          wiek i klasa,
-          adres mailowy i telefon kontaktowy autora,
-          adres szkoły lub placówki,
-          datę i miejsce obserwacji,
-          krótki opis warunków, w których zaobserwowane zostało zjawisko przedstawione na fotografii,
-          na odwrocie każdej fotografii należy podaćnazwisko i imię autora oraz nazwisko nauczyciela, jeśli prace wykonane były z jego pomocą, nazwę zjawiska
 
§          Do  prac należy dołączyć zgodę na publikację i eksponowanie prac oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
§          Autor przesyła maksymalnie trzy fotografie
§          Z danej placówki można przysłać  prace indywidualne (prace zbiorowe będą nie oceniane). Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
§          Zdjęcia przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do popularyzowania i eksponowania ich na wystawach. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatorów.
5.      Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody  na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U.  Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia  zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

 
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesyłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do dnia 05.05.2011r. pod adres:

III Liceum Ogólnokształcące

im. Agnieszki Osieckiej

81-881 Sopot
ul. Kolberga 15
„Fizyka w obiektywie”
 
 
NAGRODY:
 
§          O wynikach konkursu Organizatorzy powiadomią laureatów telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki konkursu oraz nagrodzone i wyróżnione prace będą podane na stronieIII Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej
§          Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w maju 2011 roku. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
§          W skład komisji konkursowej będą wchodzić nauczyciele fizyki, plastyki oraz przedstawiciele współorganizatorów. Decyzje jury są ostateczne.
§          W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 550 69 81.
        e-mal: sekretariat@3lo.sopot.pl
 
Organizatorzy  konkursu:
mgr Agnieszka Czuper
mgr Elżbieta Butkiewicz
                                                                                       

 Serdecznie zapraszamy,
                                                                                                                                                  z poważaniem 
 
Dyrektor Szkoły
mgr  Anna Miękus 

 

ZałącznikWielkość
FIZYKA W OBIEKTYWIE- REGULAMIN.pdf123.91 KB
imagesCA1YJVZ1.jpg