Rozdanie nagród Trójmiejskiego Konkursu „Fizyka w obiektywie”

Wstęp: 

Uroczystość rozdania nagród odbyła się dnia 20 czerwca 2011r. Gośćmi honorowymi uroczystości była Pani Anna Miękus-Dyrektor naszej szkoły  oraz Pan Piotr Płocki- Naczelnik Wydziału Oświaty w Sopocie.

                                            

Sprawozdanie z organizacji Trójmiejskiego Konkursu „Fizyka
w obiektywie” pod patronatem Urzędu Miasta Sopotu

 
 
CELE KONKURSU:
 
1.      Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań fizyką.

  1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni uczestników .
  2. Doskonalenie warsztatu fotograficznego.
  3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizycznych w otaczającej przyrodzie.
  4. Umożliwienie młodzieży fotograficznej prezentacji tematyki związanej ze zjawiskami i prawami fizycznymi.
  5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotograficznego patrzenia i kadrowania rzeczywistości.

 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 
1.      Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie szkół gimnazjalnych i pierwszych klas licealnych szkół Sopotu i Gdyni.
2.      Prace  wykonane własnoręcznie powinny były przedstawiać dowolnie wybrane zjawiska fizyczne, dostrzeżone w otaczającej przyrodzie.

  1. Technika wykonania prac dowolna (fotografia czarno-biała, barwna).

Zalecany format zdjęć 30cm x 40 cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchyłkami uzasadnionymi koncepcją autorską. Prace nie mogły być podklejone lub oprawione.

  1. Do każdej pracy powinna była być dołączona metryczka opisana według wzoru:

-          imię, nazwisko,
-          wiek i klasa,
-          adres mailowy i telefon kontaktowy autora,
-          adres szkoły lub placówki,
-          datę i miejsce obserwacji,
-          krótki opis warunków, w których zaobserwowane zostało zjawisko przedstawione na fotografii,
-          na odwrocie każdej fotografii należy podaćnazwisko i imię autora oraz nazwisko nauczyciela, jeśli prace wykonane były z jego pomocą, nazwę zjawiska
 
§          Do  prac należało dołączyć zgodę na publikację i eksponowanie prac oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
§          Autor przesyłał maksymalnie trzy fotografie
§          Z danej placówki można było przysłać  tylko prace indywidualne. Fotografie, na których znajdowałyby się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) byłyby dyskwalifikowane.
§          Zdjęcia przeszły na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegli sobie prawo do popularyzowania i eksponowania ich na wystawach. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przeszły na własność organizatorów.
5.      Udział w konkursie był równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody  na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U.  Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdziły  swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia  zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

 
 
 
W Konkursie wzięło udział 20 uczniów ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Sopotu i Gdyni.
Jury Konkursu po zebraniu i ocenieniu nadesłanych prac ustaliło następujące wyniki:
                                             
I miejsce- Sonia Dajuk  
Praca „Elektryzowanie”
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Sopocie, klasa 1b , ul. Książąt Pomorskich 16/18, 81-749 Sopot, klasa 1b,
 

II miejsce- Tomasz Szczechowiak

 
Praca „Zjawisko Inwersji”
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Książąt Pomorskich 16/18, 81-749 Sopot, klasa 3 b
 
III miejsce- Karolina Janowicz
Praca „Łabędź startujący do lotu na plaży”
XII Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Mechanicznych im.T.Wendy w Gdyni, ul.Morska 79, 81-222 Gdynia, klasa 1
 
Trzy równorzędne wyróżnienia:
 
1. Aleksandra Karczmarska
Praca „Odbicie nieba na wodzie”
III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej, ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot, klasa 1 d
 
2. Szymon Miloch
Praca „Wyładowanie atmosferyczne”
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Książąt Pomorskich 16/18, 81-749 Sopot, klasa 3c
3. Sandra Wołowska
Praca „Kra lodowa”
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Sopocie, ul. Książąt Pomorskich 16/18, 81-749, klasa 1 b
 
Uroczystość rozdania nagród w Konkursie odbyła się dnia 20 czerwca 2011 roku (poniedziałek) o godz.10.00. Gośćmi honorowymi uroczystości była Pani Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie, Anna Miękus oraz Pan Naczelnik Wydziału Oświaty w Sopocie, Piotr Płocki.

DSC_0106slo.JPG
DSC_0103slo.JPG
DSC_0102slo.JPG
DSC_0101slo.JPG
DSC_0098slo.JPG
DSC_0095slo.JPG
DSC_0094slo.JPG
DSC_0090slo.JPG
DSC_0085slo.JPG