Paulina Paczoska z 2b stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Wstęp: 

Uczennica naszej szkoły- Paulina Paczoska została  nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów w uznaniu za swoje osiągnięcia.
I nic dziwnego!
Od początku pobytu w szkole dała się poznać jako osoba angażująca się w rozmaite przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne, między innymi przez cały rok brała udział w projekcie dla młodzieży szczególnie uzdolnionej ( wybrała trudny przedmiot, jakim jest chemia), w ramach którego uczestniczyła w wielu warsztatach organizowanych przez GUMED.
Paulina wzięła udział w wielu konkursach, między innymi ministerialnym „Misja książka”, wojewódzkim (organizowanym przez gdański Sanepid) na film o tematyce HIV/Aids, a także sportowych. Wymienione przedsięwzięcia to tylko część działań i inicjatyw Pauliny. Udowadniają one jednak jak szerokie są jej zainteresowania.
Paulina, gratulujemy!!! I życzymy dalszych sukcesów!!!
 

Uczennica naszej szkoły- Paulina Paczoska została  nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów w uznaniu za swoje osiągnięcia.
I nic dziwnego!
Od początku pobytu w szkole dała się poznać jako osoba angażująca się w rozmaite przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne, między innymi przez cały rok brała udział w projekcie dla młodzieży szczególnie uzdolnionej ( wybrała trudny przedmiot, jakim jest chemia), w ramach którego uczestniczyła w wielu warsztatach organizowanych przez GUMED.
Paulina wzięła udział w wielu konkursach, między innymi ministerialnym „Misja książka”, wojewódzkim (organizowanym przez gdański Sanepid) na film o tematyce HIV/Aids, a także sportowych. Wymienione przedsięwzięcia to tylko część działań i inicjatyw Pauliny. Udowadniają one jednak jak szerokie są jej zainteresowania.
Paulina, gratulujemy!!! I życzymy dalszych sukcesów!!!
 

Godło_PRL.JPG