Konkurs "Jestem Szefową"

Wstęp: 

II edycja konkursu Jestem Szefową, wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie uczennice I i II klas szkół

 Do Dyrekcji Szkół Ponadgimnazjalnych,
Szanowni Państwo,
Mam ogromną przyjemność ogłosić II edycję konkursu Jestem Szefową, wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Celem konkursu jest budowanie pozytywnego wizerunku kobiet –liderek wśród młodzieży i zachęcanie uczennic do podejmowania ról przywódczych.
Uczestniczki konkursu przygotowują pracę na temat „Jestem szefową”, którą ocenia jury złożone z kobiet-liderek oraz mężczyzn działających na rzecz równego traktowania. Pisząc pracę, uczennice mają wyobrazić sobie siebie w roli szefowej w dowolnym obszarze życia społeczno-politycznego lub gospodarczego, opisać, jakie mają cele, co chcą zmienić, jak widzą siebie –kobietę w roli szefowej. Na finalistki konkursu czekają m.in. atrakcyjne nagrody rzeczowe, spotkanie z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie biznesu, mediówi polityki oraz wizyta w Sejmie RP. Mamy również nadzieję na zorganizowanie dla laureatek konkursu tygodniowych warsztatów z liderstwa.
Na pierwszą, ubiegłoroczną edycję konkursu, napłynęło blisko 200 prac z  całej Polski. Jury konkursu wyłoniło20 prac finalistek, w tym 3 prace laureatki. Laureatkami I edycji konkursu zostały: I miejsce: Sylwia Kubicka, Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, II miejsce: Aneta Czajkowska, Uczennica Liceum Profilowanego Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku, III miejsce: Emilia Kowalska, Uczennica Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Finalistki i laureatki konkursu opisały siebie w roli m.in. szefowej wydawnictwa naukowego, właścicielki firmy, kierowniczki domu kultury, decydowały się również często na wejście w obszary zdominowane przez mężczyzn, opisały siebie m.in. w rolach: zastępczyni dowódcy pułku „W polskim społeczeństwie od dawna funkcjonuje stereotyp damy i rycerza(…) Przyszedł czas zmian. Czas obalania mitów (…)Od pół roku towarzyszę dowódcyw prowadzeniu pułku.”, Przewodniczącej partii „Kobiety są dziś potrzebne, by kultura polityczna odbiła się od dna” i Prezeski Polskiego Związku Piłki Nożnej
Potrzebujemy wykwalifikowanych, chętnych do pracy, niebojących się wyzwań szkoleniowców.
Uczestniczki konkursu w swoich pracach często stwierdzały, że chcą mieć możliwość godzenia macierzyństwa z karierą zawodową i podkreślały pilną konieczność zmian w obszarze godzenia życia zawodowego z rodzinnym „kobiety nie powinny stać przed wyborem –kariera albo rodzina, (…) potrzebne są m.in. przyzakładowe żłobki i przedszkola”.
Ubiegłoroczne finalistki spotkały się w Warszawie m.in. z Prezydent Hanną Gronkiewicz –Waltz, Przewodniczącą Parlamentarnej grupy kobiet posłanką Magdaleną Kochan, dziennikarką TVN Anitą Werner oraz liderkami firmy Procter & Gamble. W tegorocznej kapitule konkursu zasiądą m.in.: Hanna Gronkiewicz-Waltz –Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Ewa Synowiec –Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Ligia Krajewska –Szefowa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej, Jadwiga Czartoryska –Prezeska Fundacji Orange, Katarzyna Frank-Niemczycka –Prezeska Fundacji Gwiazdy dla Dzieci, Małgorzata Wadzińska –Procter & Gamble Polska oraz Poseł na Sejm RP Adam Szejnfeld.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie idei konkursu wśród uczennic Państwa szkoły oraz zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w konkursie. Życząc powodzenia, mam nadzieję na spotkanie w czerwcu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas ceremonii rozdania nagród w II edycji konkursu Jestem Szefową.
Z poważaniem,
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
Elżbieta Radziszewska
Konkurs realizowany jest we współpracy z:
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu są dostępne na stronach: www.rownetraktowanie.gov.plorazwww.men.gov.pl

ZałącznikWielkość
list przewodni.pdf275.62 KB
Liderki.jpg
Jestem liderką.jpg