Szachowe mistrzostwa III LO

Wstęp: 

Inspiracja do zorganizowania w naszej szkole  rozgrywek szachowych była obserwacja siedzących na ławeczce uczniów niećwiczących na lekcjach w-f (sporadycznie lub na stałym zwolnieniu lekarskim).

Inspiracja do zorganizowania w naszej szkole  rozgrywek szachowych była obserwacja siedzących na ławeczce uczniów niećwiczących na lekcjach w-f (sporadycznie lub na stałym zwolnieniu lekarskim).
W ten sposób, z inicjatywy uczniów, wyłoniła się grupa do rozgrywek szkolnych.
Rozpoczęły się one w początkach roku szkolnego i wzięło w nich udział 30 uczniów i jeden nauczyciel, inspirator szachowych mistrzostw naszej szkoły, pan prof.  Mirosław Nowakowski.
Po etapie gier wstępnych , uczniowie zostali podzieleni na dwa zespoły  o podobnych umiejętnościach w grze.  Do finału doszło pięć osób.
Najlepszym okazał się Mateusz Lademann z klasy III B, drugie miejsce zajął Szymon Krasowski z klasy II D, a pozostali to: Krzysztof Józefczak, Artur Skwierawski, Paweł Szymański z klasy III D.
Laureatom szachowych zmagań, nagrody wręczono na uroczystym pożegnaniu klas trzecich.

IMG_3057.JPG
IMG_3059.JPG
IMG_3060.JPG
IMG_3062.JPG