NOWY PROGRAM „DOBRY START”. 300 ZŁ NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ

Wstęp: 

NOWY PROGRAM „DOBRY START”. 300 ZŁ NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ.
  Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje. Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, podobnie jak przy świadczeniu „500+”. Wniosek o świadczenie „Dobry start”

NOWY PROGRAM „DOBRY START”. 300 ZŁ NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ.
 
Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego
świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie
przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej
do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą
wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne
świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.
Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać od 1 lipca drogą
elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo –
kredytowych, podobnie jak przy świadczeniu „500+”. Wniosek o świadczenie „Dobry start”
należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.
Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo). Mieszkańcy
Sopotu mogą złożyć wniosek w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
MOPS Sopot, przy al. Niepodległości 876, w godzinach przyjęć interesantów: poniedziałek
w godz. 12.00-17.00, wtorek – piątek w godz. 10.00-14.00. Wzór wniosku dostępny będzie
na stronie www. mopssopot.pl.
W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego i kompletnego
wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września
danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku
i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim
terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.
Od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot będzie można również składać wnioski o świadczenie
wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu
alimentacyjnego.
W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą
elektroniczną już od lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci
czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

300+.jpg