Zakwalifikowani do Matematycznych Mistrzostw Polski !

Wstęp: 

23 uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do matematycznego projektu  „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2010-2013.

23 uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do matematycznego projektu  „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja Projektu przewidziana jest na lata 2010-2013.
Celem głównym projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania.
Uczestnicy Projektu będą mieli  możliwość  korzystania m.in. z portalu e-laearningowym,  uczestniczyć  w dwóch edycji ogólnopolskich konkursów matematycznych, w których zostaną wyłonieni i nagrodzeni laureaci w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Dla pięćdziesięciu najlepszych laureatów Matematycznych Mistrzostw Polski zorganizowane zostaną  wyjazdowe  warsztaty matematyczne.

ZałącznikWielkość
Matematyka Innego Wymiaru.pdf85.72 KB
UE.png