Nowy Projekt UE w naszej szkole

Wstęp: 

Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła znalazła się wśród zakwalifikowanych do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, „Szkoła praktycznej ekonomii- młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Ten sukces zawdzięczamy zabiegom Pani Elżbiety Szeler.

Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła znalazła się wśród 72 szkół z całej Polski, zakwalifikowanych do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, „Szkoła praktycznej ekonomii- młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Ten sukces zawdzięczamy zabiegom Pani Elżbiety Szeler.
Poniżej można zapoznać się z celami i regulaminem projektu.

O projekcie

„Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”to nowy projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości mający na celu opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce oraz zwiększenie skuteczności edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w liceach i technikach i ma na celu:

 • przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,
 • pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,
 • efektywne kształtowanie postawy przedsiębiorczości i naukę przez działanie,
 • zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia w kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Na czym polega projekt?
Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej:

 • szukają pomysłu na produkt,
 • przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,
 • gromadzą kapitał,
 • podejmują działania marketingowe,
 • produkują i sprzedają swoje produkty (usługi),
 • prowadzą dokumentację finansową,
 • podejmują ryzyko biznesowe.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Uczeń:

 • przeżyje przygodę edukacyjną, która zaangażuje go intelektualnie, emocjonalnie, wyzwoli aktywność i zwiększy pewność siebie,
 • rozwinie umiejętności niezbędne na studiach i w dorosłym życiu, takie jak praca w zespole, rozwiązywanie problemów, planowanie, stosowanie narzędzi ICT,
 • zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy,
 • oceni w praktyce szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

Nauczyciel:

 • otrzyma innowacyjne narzędzia do pracy z uczniami w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce,
 • będzie mógł skorzystać ze wsparcia konsultantów ze świata biznesu;
 • zaproponuje uczniom atrakcyjną formę pracy - naukę przez działanie w formie gry edukacyjnej,
 • stworzy uczniom możliwość pracy w zespole, współzawodnictwa i oceny własnych umiejętności,
 • będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z nowego przedmiotu ekonomia w praktyce.

Szkoła :

 • zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą rozwój kluczowych kompetencji u uczniów;
 • będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży w najbardziej efektywny sposób, zgodny z zaleceniami KE;
 • zweryfikuje skuteczność edukacji ekonomicznej poprzez współpracę ze środowiskiem biznesu;
 • wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły.

ZałącznikWielkość
rekrutacjadoIIedycji.pdf359.53 KB
REGULAMIN PROJEKTU.pdf234.42 KB
imagesCAYPRTJO.jpg