”Hydrozagadka–czyli co się dzieje z wodą w roślinie?”

Wstęp: 

Dnia 17 kwietnia grupa uczniów klasy 1b razem z wychowawcą p. Dorotą Kasprzak brała udział z zajęciach laboratoryjnych na temat ”Hydrozagadka – czyli co się dzieje z wodą w roślinie”. Zajęcia odbyły się w Katedrze Fizjologii Roślin Wydziału Biologii UG

Dnia 17 kwietnia grupa uczniów klasy 1b razem z wychowawcą – p. Dorotą Kasprzak brała udział z zajęciach laboratoryjnych na temat ”Hydrozagadka – czyli co się dzieje z wodą w roślinie”. Zajęcia odbyły się w Katedrze Fizjologii Roślin Wydziału Biologii UG w ramach programu „Poznaj pracę biologa”.  Badając gospodarkę wodną komórek i tkanek uczniowie mieli do wykonania następujące doświadczenia: Komórki Traubego, Plazmoliza kapturowa oraz Wpływ różnych czynników na przepuszczalność błon plazmatycznych. Razem z prowadzącą zajęcia dokonali pomiaru szybkości pobierania wody przy użyciu potometru. Pomimo początkowej dezorientacji w uniwersyteckim laboratorium nasi biolodzy poradzili sobie doskonale.

DSC07694.JPG
DSC07691.JPG
DSC07680.JPG
DSC07658.JPG
DSC07652.JPG
DSC07648.JPG
DSC07647.JPG