"Droga do sukcesu" - projekt miasta Sopot

Wstęp: 

Od 1.09.2016 r. gmina miasta Sopot realizuje  projekt „Droga do sukcesu”, który jest finansowany w wysokości 85 % z Unii Europejskiej  EFS, w 10% z budżetu Państwa i 5 % z budżetu Gminy Miasta Sopotu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Od 1.09.2016 r. gmina miasta Sopot realizuje projekt „Droga do sukcesu”, który jest finansowany w wysokości 85 % z Unii Europejskiej  EFS, w 10% z budżetu Państwa i 5 % z budżetu Gminy Miasta Sopotu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Czas  trwania projektu:  1.09.2016 – 30.06.2018.
Celem  projektu jest wyrównanie kompetencji  kluczowych  uczniów klas  pierwszych  i podniesienie kompetencji uczniów klas wyższych szkół ponadgimnazjalnych w Sopocie w zakresie zagadnień przyrodniczo matematycznych (fizyka, chemia, biologia, geografia, matematyka)  i języków obcych  (język angielski i niemiecki).
Wsparciem zostaną objęci uczniowie LO1, LO2, LO3 i Technikum nr 1 poprzez różnorakie zajęcia dydaktyczne i  koła zainteresowań.  Dodatkowo w szkołach zostaną doposażone pracownie geograficzne, biologiczne, fizyczne , chemiczne i  matematyczne.
Projekt przewiduje  też podniesienie kompetencji  nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu dydaktycznego  i   umiejętności porozumiewania się z uczniami i ich motywowania – metody coachingowe lub tutoringu.
Trzecią grupą beneficjentów będą rodzice, dla których przewidziane są  szkolenia w zakresie motywowania swoich dzieci do zdobywania wiedzy.
Dla uczniów LO1,LO2 i LO3 i Technikum nr 1. są zaplanowane dodatkowe zajęcia  podnoszące kompetencje uczniów w  laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej , Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i Gdańsku.
 

SUKCES.jpg