Wizja i misja szkoły


MISJA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOPOCIE

   1. Jesteśmy Szkołą, w której pracuje młody, twórczy i ciągle rozwijający się zespół pedagogów, który szczególnie skutecznie dba o osiąganie przez ucznia celów kształcenia i wychowania.
   2. Proponujemy humanistyczny system wartości.
   3. Szkoła to nie tylko źródło przekazywania wiedzy, lecz także miejsce, gdzie odkrywają się i rozwijają możliwości i talenty uczniów.
   4. Mamy świadomość, że kształcenie jest obecnie procesem trwającym całe życie, więc jednym z centralnych zadań szkoły jest nabywanie umiejętności uczenia się.
   5. Dajemy do dyspozycji uczniów nową, estetyczną, bezpieczną szkołę, przystosowaną również dla osób niepełnosprawnych.
   6. Centrum naszego zainteresowania jest opieka i wspomaganie indywidualnych potrzeb ucznia, bo każdy uczeń jest dla nas osobną, ważną jednostką.
   7. W partnerskiej współpracy z rodzicami wychowamy młodego obywatela, który:

  • będzie człowiekiem twórczym, o szerokich zainteresowaniach
  • z łatwością będzie umiał docierać do źródeł wiedzy i kultury;
  • będzie dobrze znał tradycję lokalną;
  • będzie rozumiał rzeczywistość przyrodniczą;
  • będzie dbał o zdrowie i aktywność fizyczną;
  • będzie umiał powiedzieć NIE przemocy i agresji, a uzależnienia i nałogi będą mu obce;

8. Wychowanek naszej szkoły musi umieć współdziałać z ludźmi. Przygotujemy go do życa w zespole, w rodzinie, w środowisku lokalnym, w ojczyźnie, w zjednoczonej Europie.
9. Będziemy dbać o pełne zaufania i przyjaźni relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami i środowiskiem.


 

Dział: