Nowa klasa o profilu Artystycznym

Na mocy porozumienia podpisanego 08.02.2011 r. przez władze Sopotu, dyrekcję III LO. i władze Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, od września bieżącego roku najbardziej prestiżowa uczelnia artystyczna w Trójmieście obejmie patronat naukowy nad III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej. Objęcie patronatem naukowym naszej szkoły zaowocuje przede wszystkim utworzeniem z dniem 1 września 2011 nowego oddziału –klasy o profilu artystycznym ( 1- E)
Uczniowie nowopowstałej klasy – poza realizacją programów nauczania przedmiotów ujętych w podstawie programowej dla kształcenia ponadgimnazjalnego – będą doskonalili swe umiejętności w zakresie szeroko pojętych sztuk plastycznych oraz realizowali rozszerzony program nauczania z historii sztuki. Ponadto w ramach współpracy z Akademią Sztuk Pięknych będą uczestniczyli w wybranych zajęciach warsztatowych i plenerowych organizowanych przez ASP.
Zajęcia z zakresu sztuk plastycznych i historii sztuki poprowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Sztuk  Pięknych w Gdańsku-– dr hab. Anna Królikiewicz oraz Pani dr Dorota Grubba.
 
 

Dział: