Wyjście edukacyjne do przedsiębiorstwa Klimawent S.A.

Wstęp: 

Na zajęciach przybliżających nam zagadnienia techniczne  odwiedziliśmy firmę Klimawent posiadającą rynki zbytu nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach świata. Na wstępie przy miłym poczęstunku przywitała nas pani prezes wraz z kierownikiem produkcji i kierownikiem marketingu. Mieliśmy wtedy okazję zapoznania się z procesami produkcji wentylatorów przemysłowych, urządzeń filtrowentylacyjnych i odsysaczy spalin. Urządzenia te zabezpieczają pracowników hal i warsztatów przed wpływem szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu. W Sali Ekspozycyjnej widzieliśmy już końcowe produkty i poznaliśmy zasady ich funkcjonowania.
Na zakończenie oglądaliśmy nową strzelnicę zbudowaną również przez firmę Klimawent. Ten punkt programu był dla nas najciekawszy. Pan Paweł opowiadał z wielkim zaangażowaniem o wymogach, materiałach, przepisach które muszą być ujęte w budowie i eksploatacji strzelnic.
Informacje zdobyte w czasie tych praktycznych zajęć uwrażliwiły nas na czyste, zdrowe powietrze oraz pokazały możliwości dbania o nie.
Podczas spotkania zostaliśmy otrzymaliśmy drobne pamiątki związane z firmą. Było świetnie!
Klasa 2d
 

Na zajęciach przybliżających nam zagadnienia techniczne  odwiedziliśmy firmę Klimawent posiadającą rynki zbytu nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach świata. Na wstępie przy miłym poczęstunku przywitała nas pani prezes wraz z kierownikiem produkcji i kierownikiem marketingu. Mieliśmy okazję zapoznania się z procesami produkcji wentylatorów przemysłowych, urządzeń filtrowentylacyjnych i odsysaczy spalin. Urządzenia te zabezpieczają pracowników hal i warsztatów przed wpływem szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu. W Sali Ekspozycyjnej widzieliśmy już końcowe produkty i poznaliśmy zasady ich funkcjonowania.
Na zakończenie oglądaliśmy nową strzelnicę zbudowaną również przez firmę Klimawent. Ten punkt programu był dla nas najciekawszy. Pan Paweł opowiadał z wielkim zaangażowaniem o wymogach, materiałach, przepisach które muszą być ujęte w budowie i eksploatacji strzelnic.
Informacje zdobyte w czasie tych praktycznych zajęć uwrażliwiły nas na czyste, zdrowe powietrze oraz pokazały możliwości dbania o nie.
Podczas spotkania zostaliśmy otrzymaliśmy drobne pamiątki związane z firmą. Było świetnie!
Klasa 2d
 

IMG_20180125_135317.jpg
wycieczka_0.jpg