Euro Week 2013 - Szkoła Liderów

Wstęp: 

3-7.09 2013, 11 osób z naszej szkoły, uczestniczyło w  Programie „EuroWeek- Szkoła Liderów”. Program EuroWeek 2013- Szkoła Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.

3-7.09 2013, 11 osób z naszej szkoły, uczestniczyło w  Programie „EuroWeek- Szkoła Liderów”.
Program EuroWeek 2013- Szkoła Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.
 
Program skierowany jest do najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży. W czasie zajęć rozwijane są  najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole.
 
Zajęcia odbywały się w Bystrzycy Kłodzkiej i  były prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży 2013, stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży.
 
W trakcie trwania szkolenia wszyscy uczestnicy  mieli szansę zapoznać się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego, projektów dotyczących Ameryki Południowej i Środkowej, Afryki, Azji, jak również międzynarodowych wymian młodzieży. Ponadto wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim, każdy uczestnik szkolenia miał możliwość prowadzenia konwersacji w tym języku oraz poznania muzyki, nauki tańców narodowych z krajów wolontariuszy goszczonych przez EFM.
 
 

IMAG2292.jpg
DSC_0132.jpg
DSC_0075.jpg
DSC_0048.jpg
102_6908.JPG
102_6889.JPG
102_6882.JPG
102_6778.JPG
102_6800.JPG
102_6909.JPG
102_6912 (2).JPG
102_6903.JPG
20130904_134211.jpg
IMAG2273.jpg
podst2.jpg
IMG_4106.JPG
IMG_3990.JPG
IMAG2274.jpg