Matematyka Bez Granic 2011/2012

Wstęp: 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathematiques Sans Frontieres” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska.  W roku szkolnym 2011/2012 będzie organizowana XXIII edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathematiques Sans Frontieres”. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathematiques Sans Frontieres” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska.
W roku szkolnym 2011/2012 będzie organizowana XXIII edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathematiques Sans Frontieres”. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.
Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty.
Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
„Matematyka Bez Granic” to konkursbezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów
trzecich klas gimnazjum i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
 
Warunki uczestnictwa:
• Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach.
• Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły.
• Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.
 
Terminarz XXIII MK "MBG" Senior edycja 2011/2012
1. zgłoszenia uczestnictwa: od września do 20 grudnia 2011 roku
2. etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 10 marca 2012 roku
3. finał:16 marca 2012 roku, godzina 10:00-11:30
 
maj – czerwiec: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu w regionie.
 
Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionuKomitetu Regionalnego.
 
Finał Konkursu odbywa się w marcu w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, w których kształcą się uczestnicy konkursu.
Do rozwiązania jest(Senior 10 lub 13 zadań), z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.
 
Celem konkursu „Mathematiques Sans Frontieres” (Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.
Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca donauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.
Uroczystość wręczania nagród i dyplomów odbywa się w obecności przedstawicieli klas - uczniów laureatów konkursu, nauczycieli matematyki, dyrektorów szkół, przedstawicieli Komitetu Regionalnego Konkursu, władz akademickich, władz oświatowych i samorządowych, zakładów pracy, firm oraz przedstawicieli prasy lokalnej, radia, telewizji. Nagrody wręczają sponsorzy.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl

matematyka.jpg

Ostatnio

LOGO KONKURSU.jpg

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji konkursu. Regulamin i zgody w załączeniu.
Organizatorzy
Elżbieta Butkiewicz, Maria Naleźny- III LO w Sopocie

P1020334.JPG
P1020332.JPG
P1020331.JPG

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 26.04.2017, wcześniej w dniu 17 marca 2017r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie odbył się finał czwartej edycji Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka w...

P1020205.JPG
P1020195.JPG
P1020194.JPG

W dniu 17marca 2017r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie odbył się finał czwartej edycji Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka w fizyce”.          ...

LOGO KONKURSU.jpg

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji konkursu.
Szkoły zgłaszane do części teoretycznej, nie muszą brać udziału w części doświadczalnej, ale naturalnie zachęcamy.
Elżbieta Butkiewicz- nauczyciel matematyki, Maria...

P1010375.JPG
P1010372.JPG
P1010373.JPG
P1010378.JPG
P1010380.JPG
P1010379.JPG
P1010381.JPG
P1010369.JPG
P1010370.JPG
P1010366.JPG
P1010362.JPG
P1010357.JPG
P1010360.JPG
P1010354.JPG

W dniu 18 marca 2016 roku w III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie odbył się finał trzeciej edycji konkursu „Matematyka w fizyce”. Innowacją w tym roku było przygotowanie przez uczestnik...