Jesteśmy gospodarzem-Matematyki Bez Granic na Pomorzu

Wstęp: 

Od tego roku siedzibą XXII Międzynarodowego Konkursu "Matematyka Bez Granic" dla rejonu pomorskiego stała się nasza szkoła. Artykuł na ten temat opublikował Młody Sopot:http://www.mlodysopot.pl/?matematyka-bez-granic-na-pomorzu,533

 

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie od października 2010 roku uczęszczają na wykłady z matematyki dla studentów I roku Politechniki Gdańskiej. Na tym szkoła na Brodwinie nie poprzestaje i podejmuje kolejne przedsięwzięcia przybliżającego meandry tego fascynującego przedmiotu. Od tego roku siedzibą XXII Międzynarodowego Konkursu "Matematyka Bez Granic" dla rejonu pomorskiego stała się właśnie sopocka szkoła - III Liceum Ogólnokształcące.

Pierwsza edycja Konkursu została zorganizowana w 1989 roku między innymi przez Akademię w Strasburgu. Objęła ona 87 klas szkół francuskich. Konkurs bardzo szybko zyskał dużą popularność w krajach Europy Zachodniej. Z kolei początki polskiej edycji sięgają 1993 roku, kiedy to na zasadzie eksperymentu była reprezentowana przez uczniów z rejonu Nowego Sącza

W 2001 roku patronat nad Międzynarodowym Konkursem "Mathematiques sans frontieres" w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Powołany Polski Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu "Mathematiques sans frontieres" (wspierany przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Strasburgu oraz polskie władze oświatowe) rozpowszechnił ten konkurs, co przełożyło się na szybki wzrost liczby polskich uczestników konkursu z 500 w 2001 roku do ponad 10 tys. uczniów w 2003 roku.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas trzecich gimnazjów i pierwszych liceów. A ideą Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez granic" jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata, szkołami danego regionu, matematyką i językami obcymi, szkołami publicznymi i niepublicznymi, a także samymi uczniami. 

Organizatorzy "Matematyki bez granic" liczą na zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką oraz poziomu pracy w grupach. Konkurs ma na celu podniesienie stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu, własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów, kształtowanie umiejętności pracy w grupach oraz zwiększeniu stopnia opanowania języków obcych. 

Jest to nietypowy konkurs, bo udział w nim biorą całe klasy. - Zadania są na różnym poziomie i wymagające nie tylko matematycznych umiejętności ale także m.in. plastycznych czy językowych - informujeElżbieta Butkiewicz, nauczycielka matematyki w III LO.

Praca odbywa się w grupach. Podziału klasy i zadań mogą dokonywać uczniowie. Dzięki takiej organizacji konkurs jest nie tylko wspaniałą integracją klasy, ale daje możliwość wykazania się każdemu uczestnikowi.

Organizatorzy XXII Międzynarodowego Konkursu "Matematyka Bez Granic" zapraszają gimnazja i licea do udziału.
Autor:Redakcja MlodySopot.pl
 
 
 
http://www.mlodysopot.pl/?matematyka-bez-granic-na-pomorzu,533

matematyka_4b1d54.jpg
matematyka bez granic.jpg

Ostatnio

math-behind-bitcoin.jpg
P3080070.JPG
P3080109.JPG
P3080110.JPG
P3080066.JPG
P3080051.JPG
P3080031.JPG
P3080035.JPG
Gratulujemy wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom sukcesów i zarazem b...
LOGO KONKURSU_1.jpg
98203662-scientific-thinking-outline-of-head-filling-math-and-physics-formulas-can-illustrate-topics-related-.jpg
VI edycja Konkursu Matematyka w fizyce dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych.
...
LOGO KONKURSU.jpg

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji konkursu. Regulamin i zgody w załączeniu.
Organizatorzy
Elżbieta Butkiewicz, Maria Naleźny- III LO w Sopocie

P1020334.JPG
P1020332.JPG
P1020331.JPG

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 26.04.2017, wcześniej w dniu 17 marca 2017r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie odbył się finał czwartej edycji Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka w...

P1020205.JPG
P1020195.JPG
P1020194.JPG

W dniu 17marca 2017r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie odbył się finał czwartej edycji Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka w fizyce”.          ...

LOGO KONKURSU.jpg

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji konkursu.
Szkoły zgłaszane do części teoretycznej, nie muszą brać udziału w części doświadczalnej, ale naturalnie zachęcamy.
Elżbieta Butkiewicz- nauczyciel matematyki, Maria...

P1010375.JPG
P1010372.JPG
P1010373.JPG
P1010378.JPG
P1010380.JPG
P1010379.JPG
P1010381.JPG
P1010369.JPG
P1010370.JPG
P1010366.JPG
P1010362.JPG
P1010357.JPG
P1010360.JPG
P1010354.JPG

W dniu 18 marca 2016 roku w III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie odbył się finał trzeciej edycji konkursu „Matematyka w fizyce”. Innowacją w tym roku było przygotowanie przez uczestnik...