Olimpiada Mediewistyczna

Wstęp: 

20 marca 2015 r. Agnieszka Glysz, Laura Krupa (obie z klasy II a), Emanuela Jerkku (z klasy II c) oraz Antoni Gracz (z klasy I a) przystąpili do pierwszego etapu  Olimpiady Mediewistycznej. Mediewistyka, to dyscyplina historyczna zajmująca się różnymi zagadnieniami epoki średniowiecza (m.in. społeczno-gospodarczymi, wojskowo-politycznymi).

 20 marca 2015 r. Agnieszka Glysz, Laura Krupa (obie z klasy II a), Emanuela Jerkku (z klasy II c) oraz Antoni Gracz (z klasy I a) przystąpili do pierwszego etapu  Olimpiady Mediewistycznej. Mediewistyka, to dyscyplina historyczna zajmująca się różnymi zagadnieniami epoki średniowiecza (m.in. społeczno-gospodarczymi, wojskowo-politycznymi).
Eliminacje międzyszkolne mają charakter szczegółowego testu. Test układany jest na podstawie obowiązujących w Olimpiadzie podręczników Zadania mają głównie charakter zamknięty, wielokrotnego wyboru, są to zadania z luką, krzyżówka.
Eliminacje międzyszkolne przeprowadzane są tego samego dnia 20 marca 2015 r. (piątek) we wszystkich placówkach współorganizujących Olimpiadę. W Sopocie szkołą w której odbyły się eliminacje jest II LO.
Trzymamy kciuki w oczekiwaniu na wyniki naszych uczestników !

kalamaz_pioro.jpg