Konkurs recytatorski poświęcony Jackowi Kaczmarskiemu

Wstęp: 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku ogłasza KONKURS RECYTATORSKI poświęcony Jackowi Kaczmarskiemu w szóstą rocznicę śmierci.

Zespół przedmiotowy nauczycieli języka polskiego
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
ogłasza
KONKURS RECYTATORSKI
poświęcony Jackowi Kaczmarskiemu
w szóstą rocznicę śmierci.

 
Cele konkursu
Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety, pisarza, pieśniarza
Popularyzacja kultury żywego słowa
Inspirowanie twórczości artystycznej młodzieży
Adresaci
W konkursie może wziąć udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego
Kategorie konkursowe
·         Recytacje wierszy Jacka Kaczmarskiego
·         Poezja śpiewana
Patronat
Marszałek Województwa Pomorskiego
Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Anna Czekanowicz
Biuro Prezydenta m. Gdańska – Antoni Pawlak
mgr Władysław Zawistowski
ksiądz Krzysztof Niedałtowski
Termin nadsyłania zgłoszeń
Do 20 marca 2011
Termin i miejsce finału konkursu
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Wały Piastowskie 6
80-855 Gdańsk
8.04.2011 godz. 9.00
Założenia regulaminowe
I Kategoria: recytacje
Szkoła typuje 1 uczestnika
Każdy z nich przygotowuje do prezentacji jeden wiersz Jacka Kaczmarskiego
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko recytatora, tytuł wybranego utworu, nazwę, adres i numer telefonu szkoły. Dołączyć należy treść wybranego tekstu
II Kategoria: poezja śpiewana
Szkołę reprezentuje 1 uczestnik, któremu może towarzyszyć akompaniator lub zespół instrumentalny. Do dyspozycji uczestników jest pianino
Uczestnik przygotowuje jeden wiersz Jacka Kaczmarskiego w wersji wokalnej
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko recytatora, tytuł wybranego utworu, nazwę, adres i numer telefonu szkoły. Dołączyć należy treść wybranego tekstu
 
Uczestników oceniać będzie jury, w skład, którego wejdą aktorzy oraz wybrane osoby z grona patronów imprezy. O wynikach zdecydują członkowie jury drogą głosowania. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu konkursu. Zostaną przyznane 3 nagrody w każdej kategorii oddzielnie (razem 6). Przewiduje się także możliwość nagród równorzędnych.
 
Zgłoszenia należy przesyłać:
Pocztą na adres:
I Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
ul. Wały Piastowskie 6
80-855 Gdańsk
Faxem:
058 301-67-34 begin_of_the_skype_highlighting            058 301-67-34      end_of_the_skype_highlighting
Elektronicznie:
I LO szkola@ilo.gda.pl
Wanda Szafran wandeusz@onet.eu
Jolanta Manthey manthey@wp.pl
Kontakt telefoniczny z organizatorami:
mgr Jolanta Manthey - 507-978-372 begin_of_the_skype_highlighting            507-978-372      end_of_the_skype_highlighting
mgr Wanda Szafran - 508-103-447 begin_of_the_skype_highlighting            508-103-447      end_of_the_skype_highlighting
 
 
   Zespół przedmiotowy nauczycieli języka polskiego
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
ogłasza
KONKURS RECYTATORSKI
poświęcony Jackowi Kaczmarskiemu
w szóstą rocznicę śmierci.
 
Cele konkursu
Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety, pisarza, pieśniarza
Popularyzacja kultury żywego słowa
Inspirowanie twórczości artystycznej młodzieży
Adresaci
W konkursie może wziąć udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego
Kategorie konkursowe
·         Recytacje wierszy Jacka Kaczmarskiego
·         Poezja śpiewana
Patronat
Marszałek Województwa Pomorskiego
Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Anna Czekanowicz
Biuro Prezydenta m. Gdańska – Antoni Pawlak
mgr Władysław Zawistowski
ksiądz Krzysztof Niedałtowski
Termin nadsyłania zgłoszeń
Do 20 marca 2011
Termin i miejsce finału konkursu
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Wały Piastowskie 6
80-855 Gdańsk
8.04.2011 godz. 9.00
Założenia regulaminowe
I Kategoria: recytacje
Szkoła typuje 1 uczestnika
Każdy z nich przygotowuje do prezentacji jeden wiersz Jacka Kaczmarskiego
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko recytatora, tytuł wybranego utworu, nazwę, adres i numer telefonu szkoły. Dołączyć należy treść wybranego tekstu
II Kategoria: poezja śpiewana
Szkołę reprezentuje 1 uczestnik, któremu może towarzyszyć akompaniator lub zespół instrumentalny. Do dyspozycji uczestników jest pianino
Uczestnik przygotowuje jeden wiersz Jacka Kaczmarskiego w wersji wokalnej
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko recytatora, tytuł wybranego utworu, nazwę, adres i numer telefonu szkoły. Dołączyć należy treść wybranego tekstu
 
Uczestników oceniać będzie jury, w skład, którego wejdą aktorzy oraz wybrane osoby z grona patronów imprezy. O wynikach zdecydują członkowie jury drogą głosowania. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu konkursu. Zostaną przyznane 3 nagrody w każdej kategorii oddzielnie (razem 6). Przewiduje się także możliwość nagród równorzędnych.
 
Zgłoszenia należy przesyłać:
Pocztą na adres:
I Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
ul. Wały Piastowskie 6
80-855 Gdańsk
Faxem:
058 301-67-34
Elektronicznie:
I LO szkola@ilo.gda.pl
Wanda Szafran wandeusz@onet.eu
Jolanta Manthey manthey@wp.pl
Kontakt telefoniczny z organizatorami:
mgr Jolanta Manthey - 507-978-372
mgr Wanda Szafran - 508-103-447
 
 
  

images.jpg