II WOJEWÓDZKI KONKURS CZYTELNICZY „GDAŃSK W LITERATURZE”

Wstęp: 

18 marca 2011 r. (piątek) w XIX LO w Gdańsku. Zgłoszenia do 15 grudnia 2010 r. Atrakcyjne nagrody! Zapoznaj się z warunkami.

 

II WOJEWÓDZKI  KONKURS CZYTELNICZY
 „GDAŃSK W LITERATURZE”

REGULAMIN

 
Organizator i miejsce konkursu: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy, 
w Gdańsku-Wrzeszczu.   

Osoby odpowiedzialne: Halina Łacińska-Chojnacka, AnnaGodziuk, Anna  Lipińska, Anna Bergau-Ciechanowicz, Agata Żuk -  polonistki z XIX LO w Gdańsku.
 
Ekspert naukowy:      prof. dr hab. Ewa Nawrocka,
                                      Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
 
Termin konkursu: 18 marca 2011 r. (piątek) w XIX LO w Gdańsku,ul. Pestalozziego 11/13
 
Cele konkursu:
-rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych u młodzieży szkolnej;
-popularyzowanie prozy literackiej związanej z Gdańskiem wśród młodzieży szkolnej;
-kształcenie umiejętności świadomego i uważnego czytania książek;
-uwrażliwienie młodzieży na wartości moralne obecne w świecie literackim;
-budzenie wrażliwości estetycznej: odkrywania uroków Gdańska, jego  topografii, piękna architektury, smaku miasta;
-pogłębianie gdańskiej tożsamości, szacunku i miłości do wielowiekowej, wielo kulturo-wej historii rodzinnego miasta;
-przygotowanie młodego pokolenia do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym metropolii gdańskiej, kandydującej do miana „europejskiej stolicy kultury”
 
Przedmiotem konkursu jest dobra znajomość następujących dzieł literackich:
1.              Stefan Chwin, Krótka historia pewnego żartu
2.              Günter Grass, Wróżby kumaka; Kot i mysz
3.              Paweł Huelle, Castorp
4.              Barbara Piórkowska, Szklanka na pająki
 
Warunki i przebieg konkursu:
 

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I- III szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest uważna lektura książek znajdujących się na załączonej liście.  
  3. Konkurs ma formę testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.
  4. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do 15 grudnia 2010 r.
pocztą elektroniczną na adres konkurs_czytelnik@onet.pl
 

W temacie email proszę koniecznie podać nazwę miasta, np.: KONKURS – Sopot

 
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły z adresem, klasę, nazwisko nauczyciela zgłaszającego, adres kontaktowy
 

Data finału: 24 marca 2011 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grass.jpg