HERBERT W OCZACH MŁODYCH POMORZAN

Wstęp: 

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Zespół Szkół 1 w Sopocie, tym razem pod hasłem: "Herbert w Oczach Młodych Pomorzan".

HERBERT W OCZACH MŁODYCH POMORZAN
III EDYCJA POMORSKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 
SOPOT 2010
 
 
Organizator
Zespół Szkół nr 1 w Sopocie przy współudziale sopockich szkół ponadgimnazjalnych
 
Patronat honorowy
Prezydent Miasta Sopotu
 
Patronat merytoryczny
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
 
Patronat medialny
Dziennik Bałtycki
Radio Gdańsk
TVP Gdańsk
 
Cele
1.     Popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta.
2.     Upowszechnianie wiedzy o życiu poety i jego związkach z Sopotem.
3.     Rozwijanie umiejętności interpretacji tekstów literackich.
4.     Uwrażliwianie młodzieży na wartości moralne zawarte w poezji Herberta.
5.     Promowanie kultury słowa wśród młodego pokolenia Polaków.
 
Regulamin
1.     Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech odrębnych kategoriach:
a) literackiej,
b) c) deklamacja - recytacja wybranych liryków,
d) praca plastyczna.
2.     Konkurs literackido 15.11.2010r. należy nadesłać w trzech egzemplarzach utwór inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta.  Forma wypowiedzi dowolna (np. wiersz, opowiadanie, reportaż, pamiętnik, esej, słuchowisko). Objętość pracy (oprócz słuchowiska) nie powinna przekraczać 4 stron formatu A4 (czcionka 12). Pracę należy opatrzyć godłem i dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą powtórzone godło, imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły oraz imię
i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Nadesłany tekst nie może być wcześniej zgłaszany w innym konkursie (olimpiadzie).
Słuchowisko należy nagrać (maksymalnie 30 minut) i przesłać na płycie CD, dołączając informacje, o których mowa powyżej.
3.     Konkurs recytatorskiodbędzie się 25.10.2010r. Uczestnicy zaprezentują dwa utwory ( lub fragmenty), czas wykonania nie może przekroczyć        5 minut. Forma prezentacji dowolna, może być wzbogacona o ruch, dźwięk lub rekwizyt.
4.     Konkurs plastyczny– jedną ilustrację wybranego utworu Herberta należy nadsyłać do 22.11.2010r. Format pracy A3 lubA4, technika dowolna: rysunek (ołówek, węgiel, pastela), grafika ( tusz i piórko, techniki komputerowe), malarstwo (pastele, farby plakatowe, itp.), collage. Na odwrocie należy umieścić drukowanymi literami następujące informacje: tytuł zilustrowanego wiersza, imię i nazwisko autora pracy, klasę, wiek, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
5.     Szkoła może zgłosić maksymalnie po dwóch uczestników w każdej kategorii.
6.     Podsumowanie projektu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
w grudniu 2010r. O terminie powiadomimy laureatów e-mailem.
 
Zasady uczestnictwa
1.     Udział w konkursie prosimy zgłosić do 15.10.2009r.
·        pisemnie pod adresem organizatora:
 
Zespół Szkół nr 1
ul. Książąt Pomorskich 16/18
81-727 Sopot
 
·        pocztą elektroniczną: zs1@sopot.pl
 
·        telefonicznie  (058) 551 14 93
 
2.     W zgłoszeniu należy podać ilość uczestników oraz kategorię, w której będą brać udział.
3.     Informacji na temat konkursu udziela również Krystyna Bieniewska
 tel. (058) 551 14 93  e-mail: www.kryska3@o2.pl
 

imagesCALY7SRL.jpg