ROPA NAFTOWA- wykład dla klas matematyczno- geograficznych

Wstęp: 

W dniu 13.02.2012 klasy II i III matematyczno geograficzne, miały okazję wysłuchać wykładu Pana Krzysztofa Szymichowskiego, dyrektora Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem w Gdyni na temat: „Ropa naftowa”.

W dniu 13.02.2012 klasy II i III matematyczno geograficzne, miały okazję wysłuchać wykładu Pana Krzysztofa Szymichowskiego dyrektora Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem w Gdyni na temat: „Ropa naftowa”.
Wykład poszerzał wiedzę nie tylko na temat aspektów geograficznych, ale także  ekonomicznych związanych z ropą naftową. Poruszał problemy związane z bezpieczeństwem energetyczny Polski i krajów UE, zagadnienia związane z wydobyciem i transportem ropy naftowej, jej rafinacji, rynków zbytu , aż po zagadnienia dotyczące kształtowania się cen paliw. Wiele wątków wykładu dotyczyło bezpieczeństwa rozumianego jako minimalizację zależności energetycznej i aspektów polityki państw w tym zakresie, bezpieczeństwa związanego z ekologią  i  transportem morskim.
O ropie, która rządzi światem i w historii tak wiele konfliktów wywołała, można mówić wiele. Wykład pokazał mnogość aspektów i  problemów wokół tego wciąż niezbędnego do życia surowca. Pani Ewie Endraszce, która zaprosiła wykładowcę udało się pogłebić  wiedzę słuchaczy i zaciekawić wielu uczniów, być może  przyszłych studentów ekonomii lub Akademii Morskiej.

DZIĘKUJEMY!

SDC12549.JPG
SDC12547.JPG
SDC12546.JPG
SDC12545.JPG
SDC12544.JPG
SDC12543.JPG
SDC12542.JPG