Porozumienie z Instytutem Geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wstęp: 

Nasze szkoła podpisała porozumienie o stałej współpracy z Instytutem Geografii na wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Na podstawie zawartego porozumienia uczniowie klas matematyczno-geograficznych uczestniczyć będą w:   wykładach otwartych, wykładach dla studentów, w zajęciach laboratoryjnych, w zajęciach terenowych, prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

UMOWA STAŁEJ WSPÓŁPRACY
III Liceum Ogólnokształcące podpisało porozumienie z Instytutem Geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Na podstawie zawartego porozumienia uczniowie klas geograficznych uczestniczą
·         w wykładach otwartych
·         w wykładach dla studentów
·         w zajęciach laboratoryjnych
·         w zajęciach terenowych
prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Umowa stałej współpracy z Wydziałem Oceanografii  i Geografii i Uniwersytetu Gdańskiego harmonijnie łączy badania naukowe i dydaktykę, kształtuje elity intelektualne odpowiedzialne za stan ekosystemów i zasobów Ziemi. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę na zajęciach z wykładowcami, których pasją jest przekazywanie wiedzy, a innowacyjne metody sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej.
Geografia jest przedmiotem łączącym  przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Szeroki, społeczno- gospodarczy profil  wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.
 
Dlaczego nauka geografii jest wyjątkowa?

beznazwy.png