Nasz projekt Zapraszamy nad Bałtyk wyróżniony w konkursie eTwinning

Wstęp: 

Nasz projekt Zapraszamy nad Bałtyk spotkał się z uznaniem komisji konkursu realizowanego w ramach Programu eTwinning. Pomysł ten stwarza uczniom możliwość poznania kultury, historii i geografii państw nadbałtyckich i jednocześnie promuje nasz region

Nasz projekt Zapraszamy nad Bałtyk spotkał się z uznaniem komisji konkursu realizowanego w ramach Programu eTwinning. Pomysł ten stwarza uczniom możliwość poznania kultury, historii i geografii państw nadbałtyckich i jednocześnie promuje nasz region .
Program jest projektem otwartym i nie ma końcowego terminu, zakłada, że nowi uczniowie, nowe klasy w szkole mogą poszukiwać znajomych w coraz to innych miastach krajów nadbałtyckich. W czasie trwania zadania uczestnicy wykorzystują wiadomości i umiejętności z zakresu wielu przedmiotów tj. języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, informatyki, języka angielskiego.
W nowym roku szkolnym dla wszystkich klas zaplanowany jest Konkurs Zapraszamy nad Bałtyk  w ramach promocji Pomorza.
Uczestnikom tegorocznego projektu, zwłaszcza uczniom klasy 3c matematyczno-geograficznej, bardzo dziękuję za udział, a pozostałych uczniów zapraszam do kontynuacji rozpoczętego zadania.

Ewa Endraszka

zdjęcie2.jpg
zdjęcie1.jpg
dyplom.jpg