Zajęcia w ZOO

Wstęp: 

2 czerwca, klasy IA i ID wybrały się do ZOO w Oliwie wraz z wychowawcami i nauczycielem biologii Katarzyną Lis. W ramach zalecanych przez program wycieczek, zrealizowano temat Międzynarodowe formy ochrony przyrody.

2 czerwca, klasy IA i ID wybrały się do ZOO w Oliwie wraz z wychowawcami i nauczycielem biologii Katarzyną Lis. W ramach zalecanych przez program wycieczek, zrealizowano temat Międzynarodowe formy ochrony przyrody.
Uczniowie spotkali się na sali wykładowej z pracownikiem ZOO, który opowiedział o roli ogrodów zoologicznych w ochronie ginących gatunków. Po ciekawej prezentacji połączonej z pokazem, uczniowie udali się na teren ZOO, by wykonać w grupach wylosowane wcześniej zadania, w ramach projektów uczniowskich. Wyniki swojej pracy zaprezentują na lekcji.
 

P6021371.JPG
P6021373.JPG
P6021376.JPG
P6021379.JPG
P6021384.JPG