Zajęcia w laboratorium PPNT

Wstęp: 

Dnia 29 listopada 2017r. odbyła się wycieczka klasy 1 B, do POMORSKIEGO  PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO  (PPNT)  w Gdyni.
Zajęcia odbywały się w Laboratorium  PPNT. Klasa została podzielona na trzy grupy.
Tematem warsztatów jednej z grup była "IZOLACJA PLAZMIDOWEGO DNA Z HODOWLI  BAKTERYJNEJ". Celem warsztatów było omówienie budowy komórki bakteryjnej, rodzajów i budowy DNA. Uczniowie poznali techniki izolacji DNA plazmidowego z komórki bakteryjnej, rozdziału DNA  w  żelu agarozowym  oraz  wizualizacji  DNA  w  świetle UV.
Poznali również zasady pracy w laboratorium z wykorzystaniem sprzętów Pracowni Biologii Molekularnej. Po zapoznaniu się z teorią uczniowie przeszli do ćwiczeń praktycznych i zastosowali metodę  elektroforezy. Inni uczniowie  barwili bakterie metodą Gramma oraz robili samodzielnie posiewy. Kolejna grupa zajmowała się wykrywaniem zawartości karotenoidów w keczupach różnych producentów. Tu stosowana była metoda chromatografii  bibułowej.
Zajęcia trwały 3 godziny i były bardzo interesujące.

Dnia 29 listopada 2017r. odbyła się wycieczka klasy 1 B, do POMORSKIEGO  PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO  (PPNT)  w Gdyni.
Zajęcia odbywały się w Laboratorium  PPNT. Klasa została podzielona na trzy grupy.
Tematem warsztatów jednej z grup była "IZOLACJA PLAZMIDOWEGO DNA Z HODOWLI  BAKTERYJNEJ". Celem warsztatów było omówienie budowy komórki bakteryjnej, rodzajów i budowy DNA. Uczniowie poznali techniki izolacji DNA plazmidowego z komórki bakteryjnej, rozdziału DNA  w  żelu agarozowym  oraz  wizualizacji  DNA  w  świetle UV.
Poznali również zasady pracy w laboratorium z wykorzystaniem sprzętów Pracowni Biologii Molekularnej. Po zapoznaniu się z teorią uczniowie przeszli do ćwiczeń praktycznych i zastosowali metodę  elektroforezy. Inni uczniowie  barwili bakterie metodą Gramma oraz robili samodzielnie posiewy. Kolejna grupa zajmowała się wykrywaniem zawartości karotenoidów w keczupach różnych producentów. Tu stosowana była metoda chromatografii  bibułowej.
Zajęcia trwały 3 godziny i były bardzo interesujące.

IMG-3534.JPG
IMG-3538.JPG
IMG-3536.JPG
IMG-3539.JPG
IMG-3541.JPG
IMG-3543.JPG
IMG-3542.JPG