Zajęcia w Akwarium Morskim w Gdyni

Wstęp: 

Dnia 16.11.2016r. klasa biologiczno-chemiczna (2B) uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w Akwarium Morskim w Gdyni. Projekt ten finansowany jest przez Urząd Miasta w Sopocie. Tematem zajęć była „Ichtiofauna Bałtyku”. W pierwszej części zajęć  młodzież została zapoznana z podstawowymi gatunkami ryb występującymi w Bałtyku. W drugiej – praktycznej  odbyły się warsztaty w laboratorium biologicznym z wykorzystaniem sprzętu optycznego – binokularu oraz praktyczna nauka anatomii ryby przez wykonanie analizy ichtiologicznej śledzia, przy użyciu narzędzi preparacyjnych. Zajęcia były niezwykle ciekawe. Po zakończeniu każdy miał możliwość bezpłatnie zwiedzić Akwarium Morskie.

Dnia 16.11.2016r. klasa biologiczno-chemiczna (2B) uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w Akwarium Morskim w Gdyni. Projekt ten finansowany jest przez Urząd Miasta w Sopocie. Tematem zajęć była „Ichtiofauna Bałtyku”. W pierwszej części zajęć  młodzież została zapoznana z podstawowymi gatunkami ryb występującymi w Bałtyku. W drugiej – praktycznej  odbyły się warsztaty w laboratorium biologicznym z wykorzystaniem sprzętu optycznego – binokularu oraz praktyczna nauka anatomii ryby przez wykonanie analizy ichtiologicznej śledzia, przy użyciu narzędzi preparacyjnych. Zajęcia były niezwykle ciekawe. Po zakończeniu każdy miał możliwość bezpłatnie zwiedzić Akwarium Morskie.

biol1.jpg
biol2.jpg