XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – 2014.

Wstęp: 

13 stycznia 2014r.  odbędą się eliminacje stopnia podstawowego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 2014. Zapraszamy do wzięcia udziału!

13 stycznia 2014r.  odbędą się eliminacje stopnia podstawowego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 2014.
Celem Olimpiady jest:
- kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego
- budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia
- popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska
Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę  
z zakresu treści programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologia, a także ochroną i kształtowaniem środowiska. Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę  
z następujących dziedzin:
- ekologia klasyczna
- wody i ich ochrona
- gleby i ich ochrona
- gospodarka rolna i leśna
- żywność i zdrowie
- ochrona przyrody
- powietrze i jego ochrona
- gospodarka odpadami
- hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi
- aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w eliminacjach prosimy o zgłaszanie się do nauczyciela biologii – p. Doroty Kasprzak do czwartku – 9 stycznia 2014r.
7 stycznia o godzinie 7.15 odbędą się zajęcia, na których poruszane będą zagadnienia z tematyki Olimpiady.
Zachęcamy do udziału i sprawdzenia swojej wiedzy!
 

beznazwy.png