Szkolny konkurs wiedzy o HIV-AIDS

Wstęp: 

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w SZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O HIV i AIDS. TERMIN: 28.04.2015, GODZINA 8.55 (2 godzina lekcyjna). MIEJSCE: Aula III LO w Sopocie. Chętnych Uczniów i Uczennice III LO. w Sopocie, proszę o zapoznanie się z Regulaminem i zapisy na Listę uczestników u szkolnego pedagoga lub Pani prof. Katarzyny Dardzyńskiej- Lis.
W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność zgłoszeń.
Konkurs będzie miał formę testu wyboru.

NA ZWYCIEZCÓW CZEKAJA ATRAKCYJNE NAGRODY !!!
aparat fotograficzny Nikon
zegarek Timex
słuchawki Panasonic

  projekt finansowany przez Urząd Miasta Sopot

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w SZKOLNYM KONKURSIE
WIEDZY O HIV i AIDS

TERMIN: 28.04.2015,
GODZINA 8.55 (2 godzina lekcyjna)
MIEJSCE: Aula III LO w Sopocie
Chętnych Uczniów i Uczennice III LO. w Sopocie, proszę o zapoznanie się z Regulaminem i zapisy na Listę uczestników u szkolnego pedagoga lub Pani prof. Katarzyny Dardzyńskiej- Lis.
W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność zgłoszeń.
Konkurs będzie miał formę testu wyboru.

NA ZWYCIEZCÓW CZEKAJA ATRAKCYJNE NAGRODY !!!
aparat fotograficzny Nikon
zegarek Timex
słuchawki Panasonic

  projekt finansowany przez Urząd Miasta Sopot

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O HIV/AIDS
 
1.        Celami konkursu są: rozwijanie zainteresowania tematem HIV/AIDS, zachęcanie do zdobywania wiedzy o HIV/AIDS, podwyższanie wiedzy o HIV i AIDS, zwiększanie świadomości w zakresie tematyki HIV/AIDS, popularyzacja tematyki HIV/AIDS, promowanie bezpiecznych zachowań oraz postaw społecznych ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS, zwalczanie stereotypów oraz stworzenie uczniom i uczennicom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami.
2.       Udział w konkursie jest dobrowolny i wiąże się z umieszczeniem zdjęcia i/lub imienia i nazwiska jego uczestnika /-czki w materiałach dokumentujących jego realizację.
3.       Uczestnikiem /-czką konkursu może zostać jedynie uczeń lub uczennica szkoły, w której został on ogłoszony. Jego / jej tożsamość potwierdza pracownik szkoły.
4.      Zwycięzcy konkursu przeprowadzonego w latach ubiegłych nie mogą brać w nim udziału w roku bieżącym.
5.       Rejestrację uczestników /-czek oraz prezentację niniejszego Regulaminu prowadzi pracownik szkoły,
w której konkurs jest organizowany.

6.      Sposób przeprowadzenia konkursu: pisemny test wielokrotnego wyboru składający się z ok. 40 pytań (+/-5), doktórego przypisane są 4 odpowiedzi, z których 1, 2, 3 lub 4 są prawdziwe.
7.       Uczestnik /-czka konkursu jest zobowiązany /-a udzielić odpowiedzi na dodatkowe ok. 10 pytań (+/-2) wyróżnione na końcu kwestionariusza konkursowego, które zostaną wykorzystane do celów ewaluacyjnych i nie mają wpływu na wyniki testu konkursowego.
8.      Czas wypełniania testu konkursowego z ankietą ewaluacyjną nie może przekroczyć 45 minut.
9.      Oszukiwanie, niesamodzielna praca podczas wypełniania testu konkursowego lub/i przekroczenie czasu przeznaczonego na jego wypełnienie dyskwalifikuje uczestnika /-czkę.
10.    Organizator na podstawie liczby punktów uzyskanej w teście, wyłania trzech zwycięzców konkursu
(I-wsze, II-gie i III-cie miejsce). W przypadku niejednoznacznychwyników (równej liczby punktów uzyskanej przez co najmniej dwie lub więcej osób z możliwością zajęcia któregoś z trzech pierwszych miejsc) organizator przeprowadzi kolejny test wielokrotnego wyboru złożony z ok. 10 pytań (+/-2),
a w przypadku dalszych wątpliwości dokona jakościowej analizy odpowiedzi na pytania.

11.     Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczestników konkursu.
12.    Testy wypełnione podczas konkursu nie podlegają zwrotowi ani wglądowi uczestników i uczestniczek konkursu.
13.    Prawidłowość odpowiedzi na pytania testowe została zweryfikowana przez konsultanta ds. HIV/AIDS Fundacji Pomorski Dom Nadziei, mgr Adama Hęćko, certyfikowanego Edukatora HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS.
14.    Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 

beznazwy.png