Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Wstęp: 

10 stycznia 2013r. o godz. 10.00 odbędzie się etap podstawowy XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jest to etap szkolny, każdy uczestnik rozwiązuje test złożony z 50 zadań, opracowanych przez Główny Komitet Olimpiady. 3 uczniów, którzy uzyskają minimum 80%

10 stycznia 2013r. o godz. 10.00 odbędzie się etap podstawowy XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jest to etap szkolny, każdy uczestnik rozwiązuje test złożony z 50 zadań, opracowanych przez Główny Komitet Olimpiady. 3 uczniów, którzy uzyskają minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym  reprezentować będzie szkołę w II etapie eliminacji. W tematyce Olimpiady szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin:
- ekologia klasyczna
- wody i ich ochrona
- gleby i ich ochrona
- gospodarka rolna i leśna
- żywność i zdrowie
- ochrona przyrody
- powietrze i jego ochrona
- gospodarka odpadami
- hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi
- aktualne zagadnienia społeczno – gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska
Chęć uczestnictwa w eliminacjach szkolnych proszę zgłaszać do 9 stycznia 2013r. do nauczyciela biologii- p. Doroty Kasprzak.

Olimpiada wiedzy ekologicznej.png