Nasi uczniowie na Wydziale Biologii UG.

Wstęp: 

W poniedziałek 17, listopada wzięliśmy udział w warsztatach „Stymulacja mózgu”. Na wstępie, wysłuchaliśmy ciekawego wykładu, ilustrowanego filmami o eksperymentach na mózgu. Widzieliśmy szczura stymulowanego domózgowo, który sterowany pilotem poruszał się

W poniedziałek 17,  listopada wzięliśmy udział w warsztatach „Stymulacja mózgu”.
Na wstępie, wysłuchaliśmy ciekawego wykładu, ilustrowanego filmami o eksperymentach na mózgu. Widzieliśmy szczura stymulowanego domózgowo, który sterowany pilotem poruszał się w wybranym przez eksperymentatora kierunku. Bardzo ciekawa była też operacja wszczepienia stymulatora do mózgu chorego na Parkinsona. Dowiedzieliśmy się też, że elektrowstrząsami leczy się depresję i schizofrenię.
W czasie zajęć laboratoryjnych zapoznaliśmy się z metodami operacyjnymi eksperymentów nad stymulacją elektryczną mózgu szczurów. Mogliśmy taką operację zaplanować, wyszukując odpowiedni punkt w mózgu, przygotowując elektrody. Eksperymenty te przeprowadza się ,by poznać działanie leków wpływających na mózg, by zdobyć nową wiedzę dotyczącą funkcjonowania tego narządu i ewentualnych nowych metod leczenia chorób i dysfunkcji mózgu.
Widzieliśmy mikrotom, czyli urządzenie do sporządzania ultracienkich skrawków mrożonego mózgu do badań mikroskopowych.
Dyskutowaliśmy nad zasadnością doświadczeń na zwierzętach. Jednym z argumentów był fakt ograniczenia do maksimum cierpienia zwierząt, stymulowanie tylko ośrodka nagrody w mózgu, co jest dla zwierząt przyjemne.
Po zajęciach obejrzeliśmy wystawę zwierząt drapieżnych w holu wydziału.

PB171500.JPG
PB171501.JPG
PB171508.JPG
PB171511.JPG
PB171507.JPG
PB171506.JPG
PB171502.JPG
PB171512.JPG
PB171515.JPG
PB171524.JPG
PB171525.JPG
PB171522.JPG
PB171518.JPG
PB171523.JPG
PB171520.JPG