Joanna Walentkowska stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Wstęp: 

Miło nam poinformować, że uczennica klasy biologiczno-chemicznej, Joanna Walentkowska została po raz drugi, stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość dla uczniów rejonu Gdańsk odbyła się 25 listopada 2014 r. godz. 10.00 w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych województwa

Miło nam poinformować, że uczennica klasy biologiczno-chemicznej, Joanna Walentkowska została po raz drugi, stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość dla uczniów rejonu Gdańsk odbyła się 25 listopada 2014 r. godz. 10.00 w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych województwa pomorskiego, tegoroczni stypendyści oraz nauczyciele i rodzice nagrodzonych uczniów.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce. Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Co roku na ten cel przeznacza się ok. 11.000.000 zł. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r. i otrzymało je 3 222 najlepszych uczniów.
Gratulujemy Joannie najwyższej średniej w szkole, otrzymania stypendium i życzymy dalszych sukcesów.
Elżbieta Lamparska – wychowawczyni 3b (klasy biologiczno-chemicznej)

CAM00293.jpg
CAM00296.jpg
CAM00276.jpg
CAM00307.jpg
CAM00279.jpg
CAM00280.jpg
CAM00275.jpg
CAM00306.jpg
CAM00301.jpg