Pamięci 13.XII.1981 roku.

Wstęp: 

Dnia 12.12.2014 w naszej szkole odbyły się uroczystości w związku z dniem 13.12.1981r, kiedy to decyzją Rady Państwa z dnia poprzedniego, o północy został wprowadzony stan wojenny. Powołano wówczas Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, władzę w kraju przejęło wojsko, internowano

Dnia 12.12.2014 w naszej szkole odbyły się uroczystości w związku z dniem 13.12.1981r, kiedy to decyzją Rady Państwa z dnia poprzedniego, o północy został wprowadzony stan wojenny. Powołano wówczas Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, władzę w kraju przejęło wojsko, internowano działaczy opozycyjnych, zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną.
 Aby uczcić te pamiętne wydarzenia, klasa 1a przygotowała w ścisłej współpracy z Panią Ewą Kmiecik-Bielańską oraz z Panią Justyną Sadkowską "krótką lekcje historii".  Już poprzedniego dnia klasa udekorowała aulę plakatami obrazującym Stocznię Gdańską oraz zniczami przyniesionym przez uczniów naszego liceum.  Projekcji filmów, które wchodziły w skład owej lekcji odbyła się dwukrotnie, klasy pierwsze oraz drugie zostały podzielone na grupy. Po wyświetleniu filmów, oraz krótkim wprowadzeniu przez Panią Justynę Sadkowską, głos zabrały Pani Dyrektor oraz pani Wicedyrektor. Całe wydarzenie wyglądało bardzo uroczyście, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przeżyli chwile  refleksji. Ci którym dane było przeżyć ten okres w najnowszej historii Polski, sięgnęli do swoich wspomnień. To była wspaniała lekcja historii i wyraz hołdu dla wszystkich którzy ucierpieli, aby Polska była wolnym demokratycznym krajem.

13GRUDNIA.jpg