Festiwal Pasji i konkurs już za miesiąc!

Wstęp: 

Wzorem lat poprzednich  06.12.2013r. (piątek)  w naszej szkole, na sali gimnastycznej odbędzie się Festiwal Pasji. Festiwal Pasji jest imprezą utrzymaną w konwencji targów, mającą na celu zaprezentowanie zainteresowań i pasji młodzieży naszej szkoły. Ma być także okazją do poznania się i zintegrowania osób o tych samych zainteresowaniach oraz zainspirowania młodzieży, która pasji jeszcze nie ma.

Wzorem lat poprzednich  06.12.2013r. (piątek)  w naszej szkole, na sali gimnastycznej odbędzie się Festiwal Pasji.
Festiwal Pasji jest imprezą utrzymaną w konwencji targów, mającą na celu zaprezentowanie zainteresowań i pasji młodzieży naszej szkoły. Ma być także okazją do poznania się i zintegrowania osób o tych samych zainteresowaniach oraz zainspirowania młodzieży, która pasji jeszcze nie ma.
Podczas Festiwalu będzie można czegoś się nauczyć, pozyskać nowe kontakty.
W jego trakcie będą miały miejsce również pokazy taneczne i muzyczne oraz tak jak w zeszłym roku, zostanie rozstrzygnięty konkurs dla młodzieży naszej szkoły,  na najlepszy  film lub prezentację multimedialną  pt. „Moja pasja”.

Zaproście także swoich rodziców, aby zaprezentowali swoją pasję, a może macie wspólne zainteresowania lub hobby? Może uprawiacie wspólnie sport lub podróżujecie?

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania swoich pasji  na stanowiskach rozstawionych na sali gimnastycznej. Wystarczy tylko  zgłosić ten fakt na Librusie do pedagoga szkolnego.    
                                      

Prezentacje konkursowe  należy składać do 02.12.2013
ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ BARDZO ATRAKCYJNE NAGRODY.
 

Regulamin Szkolnego Konkursu: „Moja Pasja”
na najlepszą prezentację  zainteresowań uczniów
III LO w Sopocie
w r. szk. 2013/2014
 

 
Regulamin określa: cel konkursu, tematykę, czas trwania, warunki uczestnictwa w konkursie, kryteria oraz sposób oceny pracy, nagrody.
 

 1. Celem konkursu jest :

  1. zaprezentowanie swojej pasji szerszemu gronu;
  2. zaciekawienie i zainspirowanie innych swoim hobby;
  3.  integracja uczniów o podobnych zainteresowaniach;
  4. wyłonienie najciekawszej prezentacji.
 2. Tematyka konkursu: ”Moja Pasja”.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia III LO prezentacji spełniającej kryteria określone w Regulaminie Konkursu w terminie do 02.12.2013.r
 4. Gotowe prezentacje należy składać u Pedagoga Szkolnego Pani Ireny Szymichowskiej lub u wychowawców klas.
 5. Praca powinna spełniać następujące kryteria:

  1. praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie filmu lub prezentacji multimedialnej (Microsoft Office Power Point) ;
  2. przygotowane  filmy lub prezentacje powinny trwać nie dłużej niż 7 min.;
  3.  praca powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem;
  4. treść powinna być zilustrowana np. krótkim filmem, zdjęciami, rysunkami lub wykresami itp. (w zależności od inwencji twórczej autora);
  5. praca powinna zostać wykonana przez jednego autora lub w wyjątkowych okolicznościach w małej 2-3 osobowej grupie;
  6. gotową prezentację należy dostarczyć na podpisanych nośnikach CD/DVD, ewentualnie pendrive’ach;
  7.  ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu filmu lub prezentacji, które ma zainteresować innych, będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.
 6. Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy.
 7. Formy ogłoszenia konkursu:

  1. wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne będą u Pani Pedagog            i wychowawców klas;
  2. strona internetowa szkoły;
  3. informowanie uczniów przez dziennik Librus.
 8. Czas trwania konkursu: 11.11 – 06.12.2013 . Jury, w którego skład będzie wchodził Samorząd Uczniowski oraz zaproszeni przez SU nauczyciele, wybierze trzy najciekawsze prace, które zostaną zaprezentowane przez autorów podczas Festiwalu Pasji w dniu 6.12.13 r. w III LO w Sopocie.
 9. Nagrody: przewidziane są cenne nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.

 
 

Plakat 1_0.jpg