Kącik matematyczny

Uczniowie klas matematycznych na wykładach na Politechnice Gdańskiej

Wstęp: 

Dzięki podpisanemu porozumieniu  pomiędzy Politechniką Gdańską reprezentowaną przez dyrektora Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość dr Barbarę Wikeł, a wicedyrektor  III LO w Sopocie mgr Danutą Klapper-Szczucką, uczniowie klas

Dzięki podpisanemu porozumieniu  pomiędzy Politechniką Gdańską reprezentowaną przez dyrektora Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość dr Barbarę Wikeł, a wicedyrektor  III LO w Sopocie mgr Danutą Klapper-Szczucką, uczniowie klas matematycznych uczestniczą w wykładach dla studentów I roku WETI. Strony zadeklarowały obustronną współpracę na rzecz podwyższenia jakości edukacji oraz przygotowania do studiów technicznych uczniów III LO w Sopocie. Jest to kolejny rok współpracy między uczelnią a naszą szkołą.

P1000883.JPG

Konkurs matematyczny MAT 2015

Wstęp: 

Zapraszam jak co roku do udziału w różnorodnych konkursach matematyczny. Konkurs MAT 2015, jest to konkurs testowy. Zawody mają miejsce tylko raz – 14.01.2015 w godz. 1300 – 1445 (90 minut test, 15 minut sprawy organizacyjne).

 
Zapraszam jak co roku do udziału w różnorodnych konkursach matematyczny.
Konkurs MAT 2015 jest to konkurs testowy.
Zawody mają miejsce tylko raz – 14.01.2015 w godz. 1300 – 1445 (90 minut test, 15 minut sprawy organizacyjne).
9 zł wpisowego zbierają skarbnicy, którzy całość kwoty z imienną listą uczestników przekazują do 15.11.2014r. prof. Elżbiecie Butkiewicz.

MAT_200px.jpg

Porozumienie III Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie z Politechniką Gdańską

Wstęp: 

Uczniowie naszej szkoły już piąty rok będą uczestniczyć w wykładach z matematyki dla studentów  I roku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. III Liceum Ogólnokształcące od lat dba o pełny rozwój młodzieży

Uczniowie naszej szkoły już piąty rok będą uczestniczyć w wykładach z matematyki dla studentów  I roku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

images.jpg

Matematyka wokół nas

Wstęp: 

Uczniowie klas matematycznych 2c i 2d, w zespołach przygotowywali od kilku miesięcy temat "Matematyka wokół nas", "Matematyka w muzyce". 19 i 20 maja uczniowie dokonywali prezentacji swoich dzieł. Prawie wszystkie były przygotowane w programie Powerpoint, kilka w postaci filmów. Prezentowano

Uczniowie klas matematycznych 2c i 2d w zespołach przygotowywali od kilku miesięcy temat "Matematyka wokół nas", "Matematyka w muzyce". 19 i 20 maja uczniowie dokonywali prezentacji swoich dzieł. Prawie wszystkie były przygotowane w programie Powerpoint, kilka w postaci filmów. Prezentowano wyniki ankiet. Liczyła się m.in. liczba podjętych zagadnień i ich unikatowość, forma prezentacji, styl zaprezentowania. Bezkonkurencyjny okazał się film przygotowany przez uczniów klasy 2d : Agnieszkę Stolz, Filipa Kaźmierczaka i Patryka Mazura.

P1000036.JPG

Wręczenie nagród laureatom konkursu "Matematyka w fizyce"

Wstęp: 

28.04.2014, podczas Dnia Otwartego naszej szkoły, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Matematyka w fizyce”. Pomysłodawczyniami konkursu są panie: mgr fizyki Renata Kubicka i mgr matematyki Elżbieta Butkiewicz. Jest to pierwsza edycja tego konkursu, ale mamy nadzieję, że nie ostatnia, gdyż zainteresowanie było ogromne. Konkurs skierowany był do uczniów klasy trzeciej gimnazjum. Pierwotnie myśleliśmy tylko o Trójmieście, ale chęć wzięcia udziału wyraziła także szkoła z Tczewa.

Pomysłodawczyniami konkursu są panie: mgr fizyki Renata Kubicka i mgr matematyki Elżbieta Butkiewicz. Jest to pierwsza edycja tego konkursu, ale mamy nadzieję, że nie ostatnia, gdyż zainteresowanie jest ogromne. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy trzeciej gimnazjum. Pierwotnie myśleliśmy tylko o Trójmieście, ale chęć wzięcia udziału wyraziła także szkoła z Tczewa.
Zgłoszono 86 uczniów z 12 gimnazjów Trójmiasta oraz z Tczewa. Pasją uczestnków są przedmioty ścisłe,  matematyka i fizyka.

IMG_4652.JPG

Wyniki Konkursu Matematyka w Fizyce

Wstęp: 

Jest nam niezmiernie miło podać wyniki Konkursu "Matematyka w fizyce”. Jednocześnie jeszcze raz bardzo dziękujemy za uczestniczenie w konkursie i gratulujemy poniżej wymienionym- laureatom i wyróżnionym. Uroczyste podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Dniu Otwartym Szkoły, 28.04.2014 o godz. 12.00 - w auli naszej szkoły.

Jest nam niezmiernie miło podać wyniki Konkursu "Matematyka w fizyce”. Jednocześnie jeszcze raz bardzo dziękujemy za uczestniczenie w konkursie i gratulujemy poniżej wymienionym- laureatom i wyróżnionym. Uroczyste podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Dniu Otwartym Szkoły, 28.04.2014 o godz. 12 - w auli naszej szkoły. Zaproszeni zostali laureaci, nauczyciel, rodzice i koledzy z klasy.
I miejsce (29 pkt.)     Bartosz Nurek, G.2 Sopot

Matematyka w fizyce.jpg

Konkurs "Matematyka w fizyce"

Wstęp: 

W dniu 7 marca 2014 roku, w III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie odbyła się pierwsza edycja konkursu „Matematyka w fizyce”,  którego organizatorem jest nasza szkoła. Zainteresowanie konkursem było ogromne. W dniu konkursu

W dniu 7 marca 2014 roku, w III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie odbyła się pierwsza edycja konkursu „Matematyka w fizyce”, którego organizatorem jest nasza szkoła. Zainteresowanie konkursem było ogromne. W dniu konkursu przybyło 80 gimnazjalistów z 12 szkół. Uczniowie przyjechali nawet z Tczewa. Uczestnicy w ciągi 45 minut  mieli do rozwiązania 12 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte  matematyczno- fizyczne.

IMG_4321.JPG

Tydzień matur klas drugich

Wstęp: 

 Od poniedziałku 03 marca, 115 uczniów naszej szkoły, pisało próbną maturę z polskiego,  matematyki na poziomie podstawowym. Przed nimi jeszcze biologia, chemia, geografia, język polski  i matematyka na poziomie rozszerzonym. Całość przedsięwzięcia ma na celu , nie tylko oswojenie

Od poniedziałku, 115 uczniów naszej szkoły, pisało próbną maturę z polskiego,
matematyki na poziomie podstawowym. Przed nimi jeszcze biologia, chemia, geografia, język polski i matematyka na poziomie rozszerzonym. Całość przedsięwzięcia ma na celu, nie tylko oswojenie się z procedurami, ze stresem, ale przede wszystkim podsumowanie dotychczas zdobytej wiedzy i dobre zaplanowanie pracy na najbliższy rok. Jak wszystkim i powszechnie wiadomo jedyną stałą rzeczą w polskiej oświacie są zmiany, uczniowie klas drugich jako pierwsi przystąpią do nowej, MATURY 2015.

DSC01883.JPG

Matematyka w fizyce

Wstęp: 

III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie jest organizatorem konkursu „Matematyka w fizyce”. Jest to pierwsza edycja tego konkursu, ale mamy nadzieję, że nie ostatnia, gdyż zainteresowanie jest ogromne. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy trzeciej gimnazjum.

III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie jest organizatorem konkursu „Matematyka w fizyce”. Jest to pierwsza edycja tego konkursu, ale mamy nadzieję, że nie ostatnia, gdyż zainteresowanie jest ogromne. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy trzeciej gimnazjum.
W dniu 7 marca 2014 roku  będziemy gościć 86 finalistów z 12 gimnazjów z Tczewa i Trójmiasta. Ich pasją są przedmioty ścisłe,  matematyka i fizyka. Część pisemna zaczyna się o godzinie 12 i potrwa 45 minut.

matematyka w fizyce.jpg