Pedagog szkolny

Warsztaty zawodoznawcze dla klas pierwszych

Wstęp: 

07 kwietnia, w naszej szkole, uczniowie klasy I A, spotykali się  z doradcą zawodowym Panią Marzeną Jasińską z PPP Sopot, na temat wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Analizowali jakich specjalistów rynek pracy oczekuje, a po jakich kierunków

07 kwietnia, w naszej szkole, uczniowie klasy I A, spotykali się  z doradcą zawodowym Panią Marzeną Jasińską z PPP Sopot, na temat wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Analizowali jakich specjalistów rynek pracy oczekuje, a po jakich kierunków studiów, mogą mieć duże kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia. Wyniki testów wypełnionych pod koniec zajęć, nie wszystkich zaskoczyły, ale część uczniów dowiedziała się kilku nowych rzeczy na swój temat. Zajęcia miały na celu, pomoc w  podjęciu decyzji i zaplanowaniu swojej kariery zawodowej.

20140411_083750.jpg

Warsztaty „Czyste Dźwięki”

Wstęp: 

W dniach 24-27.02.1014, odbył się cykl warsztatów dla klas pierwszych pod wdzięczną nazwą „Czyste Dźwięki”. Warsztaty były prowadzone przez Panią Patrycję Faliszek , ze  stowarzyszenia o tej samej nazwie, a dotyczyły szeroko rozumianej problematyki zachowań ryzykownych.  Mówiły o

W dniach 24-27.02.1014, odbył się cykl warsztatów dla klas pierwszych pod wdzięczną nazwą „Czyste Dźwięki”. Warsztaty były prowadzone przez Panią Patrycję Faliszek , ze  stowarzyszenia o tej samej nazwie, a dotyczyły szeroko rozumianej problematyki zachowań ryzykownych.  Mówiły o konsekwencjach wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Przyjmowanie substancji psychoaktywnych, choć coraz częściej spotykane wśród młodzieży, może być  ograniczone  i  kontrolowane przez świadomość i wiedzę na ich temat.

20140226_091238.jpg

Warsztaty na temat HIV-AIDS i zachowań ryzykownych

Wstęp: 

W dniach 21 i 22 listopada, odbyły się warsztaty na temat HIV-AIDS i zachowań ryzykownych, dla klas drugich. Jedynie klasa II B, odbędzie warsztaty 16 grudnia. Dzięki współpracy z fundacją „Pomorski Domem Nadziei”, warsztaty te prowadzą Pan Andrzej Słupski i Adam Hęćko. Uczniowie otrzymali solidną dawkę wiedzy na temat HIV, ale także

W dniach 21 i 22 listopada, odbyły się warsztaty na temat HIV-AIDS i zachowań ryzykownych, dla klas drugich. Jedynie klasa II B, odbędzie warsztaty 16 grudnia. Dzięki współpracy z fundacją „Pomorski Domem Nadziei”, warsztaty te prowadzą Pan Andrzej Słupski i Adam Hęćko. Uczniowie otrzymali solidną dawkę wiedzy na temat HIV, ale także na temat zachowań ryzykownych.
Atmosfera szacunku, akceptacji oraz dobry kontakt z prowadzącymi, sprzyjają refleksji i dyskusji.

20131122_084640.jpg

Bezdomność i wykluczenie społeczne

Wstęp: 

 Tradycyjnie u progu zimy, gościmy pracowników MOPS w Sopocie, którzy na lekcjach wychowawczych rozmawiają z młodzieżą o wykluczeniu społecznym i bezdomności. Ujawniają stereotypy funkcjonujące w naszej świadomości, dotyczące ludzi

 Tradycyjnie u progu zimy(12,14, 25 listopada), gościmy pracowników MOPS w Sopocie, którzy na lekcjach wychowawczych rozmawiają z młodzieżą klas pierwszych o wykluczeniu społecznym i bezdomności. Ujawniają stereotypy funkcjonujące w naszej świadomości, dotyczące ludzi bezdomnych i wykluczonych społecznie. Opowiadają o mechanizmach wykluczenia i o tym jak właściwie pomagać ludziom , którzy wypadli poza nawias. Wychodzenie z bezdomności to długi i mozolny proces w którym pomagają tacy ludzie, jak nasi goście.

DSC02684.JPG

Warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia

Wstęp: 

W dniach 5,7,14  listopada odbywały się warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia dla klas drugich. Warsztaty są prowadzone przez specjalistę  w dziedzinie doradztwa zawodowego, Panią Marzenę Jasińską z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie.

W dniach 5,7,14  listopada odbywały się warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia dla klas drugich. Warsztaty są prowadzone przez specjalistę  w dziedzinie doradztwa zawodowego, Panią Marzenę Jasińską z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie. Zajęcia mają na celu pomoc we właściwym wyborze i zaplanowaniu własnej kariery edukacyjno zawodowej. Od klasy drugiej myśli się już o maturalnych przedmiotach. Teraz zatem nadszedł czas na zweryfikowanie swoich marzeń, planów i decyzji. Jako pierwsza warsztaty odbyła klasa II A, a w dniach kolejnych II D i II C.

DSC_1103.JPG

Zachowania ryzykowne młodzieży- wykład Zygmunta Medowskiego

Wstęp: 

W dniu wywiadówki, 07.11.2013 w naszej szkole, gościliśmy Pana Zygmunta Medowskiego, który spotkał się z rodzicami, aby przybliżyć problemy zachowań ryzykownych i mechanizmy wchodzenia w uzależnienia.

W dniu wywiadówki, 07.11.2013 w naszej szkole, gościliśmy Pana Zygmunta Medowskiego, który spotkał się z rodzicami, aby przybliżyć problemy zachowań ryzykownych wśród młodzieży i mechanizmy wchodzenia w uzależnienia. Zatrzymał się dłużej na uzależnieniu od Internetu, gier komputerowych, ale nie wyróżniał specjalnie uzależnień behawioralnych od pozostałych. Samotność, nuda, odrzucenie, brak więzi, wsparcia, to główne powody uciekania młodzieży w matnię uzależnień.

DSC02665.JPG

Warsztaty integracyjne klas pierwszych

Wstęp: 

W dniach 03-06.09.2013, odbyły się warsztaty integracyjne dla klas pierwszych. Celem warsztatów było lepsze poznanie się, sprawdzenie w grupowym działaniu, ustalenie wspólnych zasad klasowego życia. Warsztaty odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie i były prowadzone przez Panią Marzenę Jasińska i Panią Małgorzatę Matwiejczyk. Klasy uczestniczyły w warsztatach wraz ze swoimi wychowawcami i panią pedagog.

W dniach 03-06.09.2013, odbyły się warsztaty integracyjne dla klas pierwszych. Celem warsztatów było lepsze poznanie się, sprawdzenie w grupowym działaniu, ustalenie wspólnych zasad klasowego życia. Warsztaty odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie i były prowadzone przez Panią Marzenę Jasińska i Panią Małgorzatę Matwiejczyk. Klasy uczestniczyły w warsztatach wraz ze swoimi wychowawcami i panią pedagog.

20130903_093004.jpg
Dział: 

"Wyprawka szkolna"

Wstęp: 

Wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna". Wnioski należy składać do 13 września w szkole. W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej i uczniowie niepełnosprawni. Oznacza to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową.

18 lipca wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna". W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej. Oznacza to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową.
Dla uczniów  objętych programem, dochód nie może przekroczyć 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

imagesCA5OIU6N.jpg

Stypendium socjalne

Wstęp: 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu, przesyła w załączeniu formularz wniosku dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wnioski mogą być składane do 15 września, przez uczniów lub ich prawnych opiekunów, zamieszkałych w Sopocie. Dochód netto w miesiącu sierpniu br. nie może przekroczyć kwoty 456 zł na osobę w rodzinie.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu przesyła w załączeniu formularz dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wnioski mogą być składane przez uczniów, ich prawnych opiekunów, zamieszkałych w Sopocie. Dochód netto w miesiącu sierpniu br. nie może przekroczyć kwoty 456 zł na osobę w rodzinie. Termin składania wniosków zgodnie ustawą wyznaczony jest do 15 września. Wnioski należy składać w  Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Sopot- pok.11, Sopot ul. Marynarzy 4.

stypendia.jpg

Warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia

Wstęp: 

Od 27 maja, rozpoczęły się warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia dla klas pierwszych. Tym razem korzystamy z możliwości odbycia ich w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie. Warsztaty są prowadzone przez specjalistę  w dziedzinie

Od 27 maja, rozpoczęły się warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia dla klas pierwszych. Tym razem korzystamy z możliwości odbycia ich w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie. Warsztaty są prowadzone przez specjalistę  w dziedzinie doradztwa zawodowego, Panią Marzenę Jasińską,  maja na celu pomoc we właściwym wyborze i zaplanowaniu własnej kariery. Od klasy drugiej różnice programowe stają się znaczne i zmiana planów co do wyboru dalszej ścieżki edukacji , może być trudna.

DSC01914.JPG