Pedagog szkolny

Warsztaty na temat HIV-AIDS i zachowań ryzykownych

Wstęp: 

W dniach 21 i 22 listopada, odbyły się warsztaty na temat HIV-AIDS i zachowań ryzykownych, dla klas drugich. Jedynie klasa II B, odbędzie warsztaty 16 grudnia. Dzięki współpracy z fundacją „Pomorski Domem Nadziei”, warsztaty te prowadzą Pan Andrzej Słupski i Adam Hęćko. Uczniowie otrzymali solidną dawkę wiedzy na temat HIV, ale także

W dniach 21 i 22 listopada, odbyły się warsztaty na temat HIV-AIDS i zachowań ryzykownych, dla klas drugich. Jedynie klasa II B, odbędzie warsztaty 16 grudnia. Dzięki współpracy z fundacją „Pomorski Domem Nadziei”, warsztaty te prowadzą Pan Andrzej Słupski i Adam Hęćko. Uczniowie otrzymali solidną dawkę wiedzy na temat HIV, ale także na temat zachowań ryzykownych.
Atmosfera szacunku, akceptacji oraz dobry kontakt z prowadzącymi, sprzyjają refleksji i dyskusji.

20131122_084640.jpg

Bezdomność i wykluczenie społeczne

Wstęp: 

 Tradycyjnie u progu zimy, gościmy pracowników MOPS w Sopocie, którzy na lekcjach wychowawczych rozmawiają z młodzieżą o wykluczeniu społecznym i bezdomności. Ujawniają stereotypy funkcjonujące w naszej świadomości, dotyczące ludzi

 Tradycyjnie u progu zimy(12,14, 25 listopada), gościmy pracowników MOPS w Sopocie, którzy na lekcjach wychowawczych rozmawiają z młodzieżą klas pierwszych o wykluczeniu społecznym i bezdomności. Ujawniają stereotypy funkcjonujące w naszej świadomości, dotyczące ludzi bezdomnych i wykluczonych społecznie. Opowiadają o mechanizmach wykluczenia i o tym jak właściwie pomagać ludziom , którzy wypadli poza nawias. Wychodzenie z bezdomności to długi i mozolny proces w którym pomagają tacy ludzie, jak nasi goście.

DSC02684.JPG

Warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia

Wstęp: 

W dniach 5,7,14  listopada odbywały się warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia dla klas drugich. Warsztaty są prowadzone przez specjalistę  w dziedzinie doradztwa zawodowego, Panią Marzenę Jasińską z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie.

W dniach 5,7,14  listopada odbywały się warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia dla klas drugich. Warsztaty są prowadzone przez specjalistę  w dziedzinie doradztwa zawodowego, Panią Marzenę Jasińską z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie. Zajęcia mają na celu pomoc we właściwym wyborze i zaplanowaniu własnej kariery edukacyjno zawodowej. Od klasy drugiej myśli się już o maturalnych przedmiotach. Teraz zatem nadszedł czas na zweryfikowanie swoich marzeń, planów i decyzji. Jako pierwsza warsztaty odbyła klasa II A, a w dniach kolejnych II D i II C.

DSC_1103.JPG

Zachowania ryzykowne młodzieży- wykład Zygmunta Medowskiego

Wstęp: 

W dniu wywiadówki, 07.11.2013 w naszej szkole, gościliśmy Pana Zygmunta Medowskiego, który spotkał się z rodzicami, aby przybliżyć problemy zachowań ryzykownych i mechanizmy wchodzenia w uzależnienia.

W dniu wywiadówki, 07.11.2013 w naszej szkole, gościliśmy Pana Zygmunta Medowskiego, który spotkał się z rodzicami, aby przybliżyć problemy zachowań ryzykownych wśród młodzieży i mechanizmy wchodzenia w uzależnienia. Zatrzymał się dłużej na uzależnieniu od Internetu, gier komputerowych, ale nie wyróżniał specjalnie uzależnień behawioralnych od pozostałych. Samotność, nuda, odrzucenie, brak więzi, wsparcia, to główne powody uciekania młodzieży w matnię uzależnień.

DSC02665.JPG

Warsztaty integracyjne klas pierwszych

Wstęp: 

W dniach 03-06.09.2013, odbyły się warsztaty integracyjne dla klas pierwszych. Celem warsztatów było lepsze poznanie się, sprawdzenie w grupowym działaniu, ustalenie wspólnych zasad klasowego życia. Warsztaty odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie i były prowadzone przez Panią Marzenę Jasińska i Panią Małgorzatę Matwiejczyk. Klasy uczestniczyły w warsztatach wraz ze swoimi wychowawcami i panią pedagog.

W dniach 03-06.09.2013, odbyły się warsztaty integracyjne dla klas pierwszych. Celem warsztatów było lepsze poznanie się, sprawdzenie w grupowym działaniu, ustalenie wspólnych zasad klasowego życia. Warsztaty odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie i były prowadzone przez Panią Marzenę Jasińska i Panią Małgorzatę Matwiejczyk. Klasy uczestniczyły w warsztatach wraz ze swoimi wychowawcami i panią pedagog.

20130903_093004.jpg
Dział: 

"Wyprawka szkolna"

Wstęp: 

Wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna". Wnioski należy składać do 13 września w szkole. W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej i uczniowie niepełnosprawni. Oznacza to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową.

18 lipca wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna". W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej. Oznacza to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową.
Dla uczniów  objętych programem, dochód nie może przekroczyć 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

imagesCA5OIU6N.jpg

Stypendium socjalne

Wstęp: 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu, przesyła w załączeniu formularz wniosku dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wnioski mogą być składane do 15 września, przez uczniów lub ich prawnych opiekunów, zamieszkałych w Sopocie. Dochód netto w miesiącu sierpniu br. nie może przekroczyć kwoty 456 zł na osobę w rodzinie.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu przesyła w załączeniu formularz dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wnioski mogą być składane przez uczniów, ich prawnych opiekunów, zamieszkałych w Sopocie. Dochód netto w miesiącu sierpniu br. nie może przekroczyć kwoty 456 zł na osobę w rodzinie. Termin składania wniosków zgodnie ustawą wyznaczony jest do 15 września. Wnioski należy składać w  Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Sopot- pok.11, Sopot ul. Marynarzy 4.

stypendia.jpg

Warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia

Wstęp: 

Od 27 maja, rozpoczęły się warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia dla klas pierwszych. Tym razem korzystamy z możliwości odbycia ich w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie. Warsztaty są prowadzone przez specjalistę  w dziedzinie

Od 27 maja, rozpoczęły się warsztaty wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia dla klas pierwszych. Tym razem korzystamy z możliwości odbycia ich w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie. Warsztaty są prowadzone przez specjalistę  w dziedzinie doradztwa zawodowego, Panią Marzenę Jasińską,  maja na celu pomoc we właściwym wyborze i zaplanowaniu własnej kariery. Od klasy drugiej różnice programowe stają się znaczne i zmiana planów co do wyboru dalszej ścieżki edukacji , może być trudna.

DSC01914.JPG

Jedzenie ma znaczenie- wykład dla rodziców

Wstęp: 

Dnia 23 maja, odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym, wywiadówka oraz wykład dla rodziców. Tym razem zaprosiliśmy Panią Agnieszkę Danielewicz- dietetyka z instytutu Eligo w Gdyni. Pani Agnieszka, miała już wykłady dla młodzieży naszej szkoły, tym razem

Dnia 23 maja, odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym, wywiadówka oraz wykład dla rodziców. Tym razem zaprosiliśmy Panią Agnieszkę Danielewicz- dietetyka z instytutu Eligo w Gdyni. Pani Agnieszka, miała już wykłady dla młodzieży naszej szkoły, tym razem wystąpiła przed rodzicami, aby wiedzieli że „Jedzenie ma znaczenie”, a od tego co znajdzie się na półkach w lodówce i na obiadowym talerzu, zależy zdrowie ich dzieci.

DSC01903.JPG

Dzień Zdrowego Ucznia

Wstęp: 

W dniu 14.05. 2013, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Zdrowego Ucznia. Pierwszy taki dzień w naszej szkole, został zainicjowany przez Panią Katarzynę Kozłowską i nauczycieli w-f. Spotkanie z dietetykiem, Panią Agnieszką Danielewicz z Instytutu Żywienia Eligo w Gdyni

W dniu 14.05. 2013, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Zdrowego Ucznia. Pierwszy taki dzień w naszej szkole, został zainicjowany przez Panią Katarzynę Kozłowską i nauczycieli w-f. Wszystkie klasy mogły wziąć udział w spotkaniu z dietetykiem Panią Agnieszką Danielewicz z Instytutu Żywienia Eligo w Gdyni. Pani Agnieszka zdradziła tajniki prawidłowej diety, najczęściej popełnianych błędów żywieniowych. Dużo mówiła o pozornie  niewinnych nawykach, i ich opłakanych skutkach dla naszego organizmu.

20130514_120740.jpg