O szkole

REKRUTACJA 2019

Wstęp: 
DZIEŃ OTWARTY
25 KWIETNIA 2019

 

 

ZAPRASZAMY NA 

DZIEŃ OTWARTY

25 KWIETNIA 2019

plakat dni otwarte.jpg

OGŁOSZENIE

Wstęp: 

Poniżej w załączniku : ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko pracy

Poniżej w załączniku : ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko pracy

ogloszenie.png

Wybór Pani Kierownik Gospodarczy

Wstęp: 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w III LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

na stanowisko

 

kierownik gospodarczy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani: Kaźmierczak Iwona zamieszkała w Sopocie

 

Pani Kaźmierczak Iwona spełniła wymogi formalne wynikające z treści w/w ogłoszenia oraz wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.

 

 

DYREKTOR

mgr Anna Miękus

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w III LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

na stanowisko

 

Pani Kierownik.jpg

Dzień Otwary III LO w Sopocie - 26 kwietnia 2017

Dzień Otwarty III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie
26 kwietnia 2017, godz. 11.30 – 14.30

Szkoła promująca zdrowie

     III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie
                             - SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

Strona główna

Biuletyn
Informacji
Publicznej

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) – informujemy, że:

Nowa klasa o profilu Artystycznym

Na mocy porozumienia podpisanego 08.02.2011 r. przez władze Sopotu, dyrekcję III LO. i władze Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, od września bieżącego roku najbardziej prestiżowa uczelnia artystyczna w Trójmieście obejmie patronat naukowy nad III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej. Objęcie patronatem naukowym naszej szkoły zaowocuje przede wszystkim utworzeniem z dniem 1 września 2011 nowego oddziału –klasy o profilu artystycznym ( 1- E)

French version

Notre école Liceum Ogólnokształcące nr 3 est située à Sopot. C’est un de trois lycées  à notre ville.