O szkole

Wybór Pani Kierownik Gospodarczy

Wstęp: 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w III LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

na stanowisko

 

kierownik gospodarczy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani: Kaźmierczak Iwona zamieszkała w Sopocie

 

Pani Kaźmierczak Iwona spełniła wymogi formalne wynikające z treści w/w ogłoszenia oraz wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.

 

 

DYREKTOR

mgr Anna Miękus

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w III LO im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie

na stanowisko

 

Pani Kierownik.jpg

Dzień Otwary III LO w Sopocie - 26 kwietnia 2017

Dzień Otwarty III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie
26 kwietnia 2017, godz. 11.30 – 14.30

Profile klas

     
       
   

Szkoła promująca zdrowie

     III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie
                             - SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

Strona główna

Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenie z dnia 03.10.2017 - nabór na stanowisko Kierownik Gospodarczy- znajdziesz w załączniku.

Ogłoszenie z dnia 28.06.2016

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

referent do spraw płac
 

 

Nowa klasa o profilu Artystycznym

Na mocy porozumienia podpisanego 08.02.2011 r. przez władze Sopotu, dyrekcję III LO. i władze Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, od września bieżącego roku najbardziej prestiżowa uczelnia artystyczna w Trójmieście obejmie patronat naukowy nad III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej. Objęcie patronatem naukowym naszej szkoły zaowocuje przede wszystkim utworzeniem z dniem 1 września 2011 nowego oddziału –klasy o profilu artystycznym ( 1- E)

French version

Notre école Liceum Ogólnokształcące nr 3 est située à Sopot. C’est un de trois lycées  à notre ville.

Allgemeine Informationen

Die Schule besucht 340 Schueler, verteilt in 12 Klassen:

  • 4 erste Klassen
  • 4 zweite Klassen
  • 4 dritte Klassen

Die Schule beschaeftigt 50 Arbeiter (mit 11 Personen in der Verwaltung und Bedienung)
-     Sekreteriat- Monika Chrobak

  • Verwaltung – Małgorzata Krzykowska
  • Buchhaltung – Janusz Zbiciński

English version

Our school  Liceum Ogólnokształcące nr 3 is situated in Sopot. It is one of three secondary schools in our town.
The school is not big. There are 12 forms in it, which makes the number of students about 300. We have students not only from Sopot, but Gdańsk and Gdynia as well. In previous years there were also students from England, Canada, Jamaica and Mexico.
50 people are employed at our school – including 30 teachers.
Our school has: