Struktura Organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
III Liceum Ogólnokształcącegow SopocieDyrektor: Anna Miękus
 
Wice dyrektor: Danuta Klapper - Szczucka 
Kierownik administracyjny: Małgorzata Krzykowska


Kompetencje organów szkoły określa statut III Liceum Ogólnokształcącegow Sopocie

ORGANY SZKOŁY